Global Money Week - Komisja Nadzoru Finansowego

Edukacja finansowa

Global Money Week

Kampania z zakresu edukacji finansowej

Obrazek tytułowy
Idea i cel GMW

Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza jest coroczną międzynarodową kampanią z zakresu edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

Zasięg GMW

Od 2012 r. w GMW wzięły udział ponad 53 miliony dzieci i młodzieży ze 176 krajów na całym świecie, przy zaangażowaniu ponad 63 tysięcy instytucji, w tym instytucji publicznych, tj. banków centralnych, instytucji nadzorujących krajowe rynki finansowe, ministerstw finansów, ministerstw edukacji, a także szkół na wszystkich etapach edukacyjnych, uczelni wyższych, ośrodków badawczych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Organizator GMW

Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD/INFE.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pełni rolę koordynatora kampanii GMW na gruncie krajowym. Koordynacja GMW odbywa się w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR.

Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość (Plan your money, plant your future)
Hasło przewodnie GMW 2023

Hasło przewodnie edycji GMW 2023, która odbyła się pomiędzy 20 a 26 marca, brzmiało: Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość (ang. Plan your money, Plant your future. Hasło przewodnie GMW 2023 skupiało się na kwestii zrównoważonego rozwoju oraz podnoszeniu świadomości wpływu zachowań finansowych danej osoby nie tylko na jej przyszłość finansową, ale także na środowisko naturalne oraz społeczeństwo. Hasło miało zachęcić młodzież do patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych.

GMW_2023_BANER
Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj (Learn. Save. Earn)
Oficjalne hasło GMW

Oficjalne hasło GMW brzmi: Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj (Learn. Save. Earn). Początkowe hasło przewodnie GMW 2017, aktualnie oficjalne hasło całej kampanii GMW, wyraża główny jej przekaz i wpisuje się w realizację jej celu poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do racjonalnego zarządzania swoimi pieniędzmi i do dzielenia się zdobytą wiedzą z rodziną i całą społecznością.

Kierunki rozwoju GMW

Kampania GMW jest skutecznym narzędziem do podnoszenia poziomu wiedzy i poszerzania zakresu kompetencji finansowych przyszłych uczestników rynku finansowego. Głównym założeniem kampanii GMW, które decyduje o jej rozwoju, jest wielopoziomowa współpraca pomiędzy instytucjami, praktykami edukacji finansowej i edukatorami zaangażowanymi bezpośrednio w pracę z dziećmi i młodzieżą, a także samymi adresatami GMW, na gruncie lokalnym i w wymiarze międzynarodowym.

Wydarzenia edukacyjne

Seminaria CEDUR

Seminaria CEDUR dla uczniów i nauczycieli