Global Money Week 2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie edycje GMW

Global Money Week - Światowy Tydzień Pieniądza, 25-31 marca 2019 roku

Data aktualizacji:

Logo GMW middle

Global Money Week - Światowy Tydzień Pieniądza - VIII edycja

UKNF we współpracy z Ministerstwem Finansów (MF) zaprosił środowisko szkolne do udziału w międzynarodowej kampanii  Global Money Week  (GMW)Światowy Tydzień Pieniądza, której VIII edycja przebiegała pomiędzy25-31 marca 2019 r.  pod hasłem  Learn. Save. Earn- Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj.  UKNF  po raz piąty pełnił rolę koordynatora GMW na poziomie krajowym. VIII edycja kampanii GMW objęła blisko 13 tys. dzieci i młodzieży z całej Polski, w tym dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół na wszystkich etapach edukacji, a także podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Podczas Światowego Tygodnia Pieniądza w 89 szkołach oraz jednej bibliotece publicznej zorganizowano szereg aktywności  mających na celu zainspirowanie jak najszerszego grona uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresy finansów osobistych, przedsiębiorczości, gospodarności oraz mądrego oszczędzania, które są niezbędne do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu.

Koordynacja GMW przez UKNF realizowana jest w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR.

Cel kampanii GMW

Celem kampanii GMW jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, przygotowanie młodego pokolenia do podejmowania świadomych decyzji finansowych, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym i biedą.

Kto popiera kampanię GMW

Inicjatorem kampanii GMW jest Child & Youth Finance International (CYFI). Kampania GMW zyskała poparcie m.in. Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i jest realizowana we współpracy z The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), a najnowsza jej edycja również we współpracy z African Union. Łączny zasięg siedmiu edycji zapoczątkowanej w 2012 r. akcji GMW, to 32 miliony dzieci i młodzieży w 169 krajach na całym świecie, przy zaangażowaniu ponad 53 tysięcy organizacji, pośród których znajdują się m.in. banki centralne, instytucje nadzorujące krajowe rynki finansowe, organizacje społeczności lokalnej i regionalnej, uczelnie wyższe oraz inne placówki oświatowe.

Warunki uczestnictwa w GMW

Jedynym warunkiem uczestnictwa szkoły/biblioteki publicznej w kampanii GMW 2019 było zaplanowanie i realizacja podczas Światowego Tygodnia Pieniądza minimum jednego działania o możliwie największym zasięgu nawiązującego do hasła Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj . Przy wyborze form aktywności szkolni koordynatorzy mogli skorzystać z takich propozycji jak: lekcja z aktywnym udziałem uczniów, warsztaty, debata, prezentacja multimedialna, maraton gier o tematyce finansowej, konkursy wiedzy i umiejętności, konkursy obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej i towarzyszące im wystawy (m.in. konkurs na plakat promujący hasło przewodnie GMW, projekt skarbonki, konkurs filmowy, literacki), projekt badawczy z zakresu oszczędzania/zarządzania budżetem domowym, audycja emitowana przez szkolny radiowęzeł, gazetka szkolna, spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów.

Program edukacyjny Ministerstwa Finansów - Finansoaktywni

Gotową propozycją działania dla uczniów i nauczycieli w ramach GMW był udział w programie edukacyjnym Ministerstwa Finansów Finansoaktywni . Misja najnowszej, V. edycji programu „Rozumiemy podatki" skierowana jest do szkół podstawowych (6, 7 i 8 klas) i ma uświadomić młodzieży, jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu odgrywają podatki, co dzięki nim zyskujemy i dlaczego ich płacenie jest tak ważne. Program wyjaśnia też, że podatki stanowią najważniejszą część dochodów budżetu państwa i zachęca do analizy uchwały budżetowej swojej gminy.

Jak wspieramy uczestników GMW

UKNF zapewnia szkolnym koordynatorom kampanii GMW (dyrektorom szkół, nauczycielom dowolnych przedmiotów, wychowawcom świetlic szkolnych, pracownikom bibliotek) dostęp do materiałów edukacyjnych m.in. publikacji wydanych nakładem UKNF, w tym scenariuszy lekcji z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Ponadto po zakończeniu każdej edycji Światowego Tygodnia Pieniądza są organizowane przez UKNF bezpłatne warsztaty pogłębiające wiedzę z zakresu finansów, w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR, dedykowane kadrze pedagogicznej szkół biorących udział w Kampanii, w szczególności koordynatorom GMW. Szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także  biblioteki biorące udział w Kampanii otrzymają dyplomy.


icon_taktykaPublikacje edukacyjne wydane nakładem UKNF m.in. dla środowiska szkolnego

icon_features   Materiały dla nauczycieli w języku polskim dostępne na stronie Global Money Week

 
Przydatne linki:

www.globalmoneyweek.org
Logo GMW i inne materiały wizualne do pobrania


 

Do pobrania

UCZESTNICY AKCJI GLOBAL MONEY WEEK 2019

plik .pdf, 299,2kB
Pobierz

List do Dyrektorów Szkół - Zaproszenie do udziału w GMW 2019

plik .pdf, 267,3kB
Pobierz

Broszura GMW 2019

plik .pdf, 2,7MB
Pobierz

Slajdy GMW 2019

plik .pdf, 3,5MB
Pobierz

Bankowość elektroniczna w teorii i praktyce. Materiały edukacyjne dla środowiska szkolnego, 2017 r.

plik .pdf, 333,1kB
Pobierz