Global Money Week 2017 - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
UKNF zaangażował się po raz trzeci w międzynarodową kampanię Global Money Week  (GMW)Światowy Tydzień Pieniądza, której VI edycja przebiegała pomiędzy 27 marca - 2 kwietnia 2017 r. pod hasłem Learn. Save. Earn – Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj. Celem corocznej kampanii Global Money Week jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcie samodzielności finansowej w dorosłym życiu, kształtowanie przedsiębiorczych postaw, przygotowanie młodego pokolenia do roli świadomych pod względem ekonomicznym obywateli, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym i biedą.

UKNF pełnił rolę koordynatora kampanii GMW na poziomie krajowym. Pośród inicjatyw podejmowanych w szkołach znalazły się m.in. lekcje, wykłady, debaty, prezentacje multimedialne oraz warsztaty z zakresu finansów osobistych, przedsiębiorczości, gospodarności, a także mądrego oszczędzania, ponadto konkursy obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej i towarzyszące im wystawy, ponadto konkursy wiedzy i umiejętności, maratony gier planszowych, pokazy filmów, spotkania z przedsiębiorcami i osobami łączącymi pracę zawodową z pasją. Wszystkie formy aktywności podejmowane w ramach Światowego Tygodnia Pieniądza nawiązywały do hasła „Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj”.

Tegoroczna kampania Global Money Week dzięki ogromnemu zaangażowaniu aktywnych nauczycieli oraz wychowawców z 87 szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej Polski, objęła ok. 15 tysięcy dzieci i młodzieży
, w tym również dzieci w wieku przedszkolnym. W akcji po raz pierwszy uczestniczyła biblioteka publiczna.

Kampania GMW 2017 zorganizowana przez Child & Youth Finance International (CYFI), zyskała poparcie m.in. Komisji Europejskiej, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) oraz Parlamentu Europejskiego.

Załączniki:

GLOBAL MONEY WEEK REPORT 2017
 
 
Przydatne linki:
 

Poster_GMW_2017