Global Money Week 2023 - Komisja Nadzoru Finansowego

Do udziału w 11. edycji GMW, która odbyła się pomiędzy 20 a 26 marca 2023 roku pod hasłem Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość (Plan your money, Plant your future), zgłosiło się ponad 53 tys. uczniów i nauczycieli.

Kampania GMW 2023 w Polsce, którą koordynował UKNF, obejmowała działania z zakresu edukacji finansowej realizowane lokalnie przez szkolnych koordynatorów w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych, a także bibliotekach. Szkolni koordynatorzy podejmowali zarówno własne inicjatywy, jak również korzystali z propozycji programowej przygotowanej przez UKNF oraz inne instytucje tj. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Ministerstwo Finansów, Polska Izba Ubezpieczeń, Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych i CFA Society Poland.

W ramach propozycji programowej GMW2023, UKNF zrealizował cykl 13 webinariów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR. Tematyka webinariów dotyczyła takich zagadnień finansowych jak m.in. jak chronić się przed cyberprzestępcami i nie dać się okraść w Internecie, co powinniśmy wiedzieć o ubezpieczeniach i czym kierować się przy ich wyborze, planowanie i zarządzanie finansami osobistymi, jak dokonywać racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Webinarium I: Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami?
Webinarium II: ABC ubezpieczeń – co powinniśmy o nich wiedzieć
Webinarium III: Skąd się biorą pieniądze w banku? Czy inflacja jest dobra dla naszego portfela?
Webinarium IV: Planowanie i zarządzanie finansami osobistymi
Webinarium V: Rozważne inwestowanie na rynku kapitałowym
Webinarium VI: Kredyty bankowe, w szczególności kredyt na zakup mieszkania – z czym się wiążą
Webinarium VII: Dlaczego warto mieć ubezpieczenie i na co zwracać uwagę przy jego wyborze
Webinarium VIII: Interaktywna edukacja – bezpieczne finanse w sieci – webinarium zorganizowane we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Webinarium IX: Różne formy inwestowania na rynku kapitałowym – możliwości i ryzyka z perspektywy początkujących inwestorów
Webinarium X: Pułapki myślenia – jak dokonywać racjonalnych decyzji inwestycyjnych
Webinarium XI: Fundusze inwestycyjne – jak stać się początkującym inwestorem
Webinarium XII: Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie?
Webinarium XIII: System gwarantowania depozytów w Polsce – webinarium zorganizowane we współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

Z propozycji szkoleniowej przygotowanej przez UKNF skorzystało ponad 16 tys. uczestników. Podobnym zainteresowaniem cieszyły się propozycje programowe, w tym narzędzia i materiały edukacyjne, przygotowane przez instytucje współpracujące z UKNF w ramach kampanii GMW 2023.

Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość (Plan your money, Plant your future)
Podsumowanie GMW 2023_1                     Podsumowanie GMW2023_2