Dokumenty ESRB

data aktualizacji 22 czerwca 2017

icon_doc_pdf_small  Zalecenie ESRB - wytyczne dotyczące wyznaczania bufora antycyklicznego

icon_doc_pdf_small  Zalecenie ESRB ws. celów pośrednich i instrumentów polityki makroostrożnościowej

UKNF przekazał do wiadomości sektora bankowego pismo Przewodniczącego KNF dotyczące Zaleceń ESRB w zakresie kredytów walutowych oraz finansowania w USD.

icon_doc_pdf_small  Pismo Przewodniczącego KNF dotyczące Zaleceń ESRB

icon_doc_pdf_small Zalecenia ESRB ws. funduszy rynku pieniężnego

icon_doc_pdf_small  Zalecenia ESRB ws. funduszy rynku pieniężnego - annex

icon_doc_pdf_small  Zalecenia ESRB ws. kredytów walutowych

icon_doc_pdf_small  Zalecenia ESRB ws. finansowania instytucji kredytowych  

icon_doc_pdf_small  Zalecenia ESRB ws. finansowania instytucji kredytowych - annex

icon_doc_pdf_small  Zalecenia ESRB ws. finansowania w USD

icon_doc_pdf_small  Zalecenia ESRB ws. finansowania w USD - annex