Wypełnianie obowiązków informacyjnych do UKNF przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych przekazują do Komisji dane sprawozdawcze wynikające z obowiązujących regulacji. 

Do 31 grudnia 2023 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego. 

Link do rozporządzenia - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001285

W celu umożliwienia sprawnego i terminowego realizowania obowiązków informacyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikuje informacje dotyczące przekazywania Urzędowi danych sprawozdawczych, jak również odpowiedzi na pytania zgłaszane przez podmioty objęte obowiązkiem raportowania.

Q&A dla towarzystw funduszy inwestycyjnych dotyczący sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych do UKNF 

Od 1 stycznia 2024 roku nastąpi zmiana przepisów dotyczących sprawozdawczości TFI i funduszy inwestycyjnych.

UKNF uruchomił stronę internetową dostępną pod adresem: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ 

Zawiera ona informacje dotyczące nowych zasad realizacji obowiązków informacyjnych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, likwidatorów i fundusze inwestycje w likwidacji

Co można znaleźć na nowej stronie?

1. Zasady sprawozdawczości po 1 stycznia 2024 roku.

2. Informacje o formacie danych, który będzie wymagany przy raportowaniu od 1 stycznia 2024 roku.

3. Informacje o systemie teleinformatycznym, który będzie wykorzystywany w procesie realizacji obowiązków sprawozdawczych.

4. Mapę sprawozdawczości, która pozwala szybko dotrzeć do konkretnych informacji nt. obowiązków informacyjnych.

5. Pytania i Odpowiedzi (FAQ), gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych przepisów i obowiązków informacyjnych.