Elektroniczna Skrzynka Podawcza

data aktualizacji

W związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, UKNF uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP), umożliwiającą składanie do Urzędu dokumentów w formie elektronicznej.
Elektoniczna skrzynka podawcza UKNF uruchomiona została na platformie ePUAP, udostępnianej przez MSWiA podmiotom publicznym w celu umożliwienia świadczenia usług elektronicznych.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF : /2447pvjake/SkrytkaESP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF należy wypełnić formularz - Pismo ogólne do podmiotu publicznego