Kary nałożone przez KNF

data aktualizacji 25 lutego 2020

icon_doc_pdf_small  Wykaz kar nałożonych przez KNF w 2020 

icon_doc_pdf_small  Wykaz kar nałożonych przez KNF w 2019

icon_doc_pdf_small  Kary nałożone przez KNF za lata 2006-2018