Pytania i odpowiedzi - Komisja Nadzoru Finansowego

Zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI)

Pytania i odpowiedzi

Co należy rozumieć przez posiadanie polityki inwestycyjnej?

Co powinien zawierać wniosek o wpis do rejestru Zarządzających ASI?

Co to jest alternatywna spółka inwestycyjna (ASI)?

Co to jest zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną (Zarządzający ASI)?

Czy ASI może podejmować działalność dodatkową?

Czy Zarządzający ASI musi mieć zezwolenie KNF na prowadzenie działalności?

Czy działalność prowadzona przez spółki celowe powinna być kwalifikowana jako działalność ASI?

Czy posiadanie jednego inwestora wyłącza możliwość uznania za ASI?

Czy przed uzyskaniem wpisu do rejestru Zarządzających ASI konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS?

Czy przepisy Ustawy Zmieniającej znajdą zastosowanie do podmiotów zarządzających funduszem kapitałowym, którzy korzystają ze wsparcia na podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawartej z Krajowym Funduszem Kapitałowym?

Czy zarządzający ASI może podejmować działalność „dodatkową”?

Jak należy rozumieć pojęcie lokowania zebranych aktywów w interesie inwestorów?

Jak należy rozumieć pojęcie „braku codziennego prawa do decydowania lub kontroli”, jako cechy „instytucji wspólnego inwestowania”, o której mowa w definicji AFI (art. 2 pkt 10a Ustawy)?

Jak powinna brzmieć firma alternatywnej spółki inwestycyjnej?

Jaki jest przedmiot działalności ASI dopuszczalny ustawą?

Jaki jest przedmiot działalności Zarządzającego ASI dopuszczalny ustawą?

Jakie opłaty zobowiązany jest ponosić podmiot wpisany do rejestru zarządzających ASI?

Jakie są dopuszczalne źródła finansowania aktywów ASI?

Jakie są formy prawne ASI dopuszczalne ustawą?

Jakie są formy prawne oraz typy Zarządzających ASI dopuszczalne ustawą?

Jakie są konsekwencje prowadzenia działalności Zarządzającego ASI bez zezwolenia KNF albo wpisu do rejestru Zarządzających ASI?

Jakie są wymogi dotyczące podmiotów prowadzących działalność ASI bądź Zarządzających ASI przed dniem 4 czerwca 2016 r.?

Jakie są wymogi dotyczące załączników do wniosku o wpis do rejestru Zarządzających ASI?

Kto może ubiegać się o wpis do rejestru Zarządzających ASI?

Na czym polega zbieranie aktywów od wielu inwestorów?

W jaki sposób należy dokonać wyliczenia łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek którymi zamierza zarządzać ASI?