Dokumenty EBA (d. CEBS) - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Przetłumaczone na język polski wytyczne EBA (d. CEBS), mają na celu przybliżenie bankom wyników najnowszych prac EBA w zakresie zasad zarządzania ryzykiem przez banki.

Jednocześnie przypominamy, że źródłem regulacji obowiązujących banki są: ustawa Prawo bankowe, uchwały KNF i rekomendacje ostrożnościowe. W ramach weryfikacji ich wdrożenia  prowadzone są działania nadzorcze obejmujące czynności analityczne oraz czynności kontrolne.