Numery kont

data aktualizacji 04 listopada 2016

Konto UKNF:
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
46 1010 1010 0030 1422 3100 0000 NBP O/O Warszawa 

dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: "NBPLPLPW"
IBAN: "PL.46 1010 1010 0030 1422 3100 0000"

Konto opłaty skarbowej:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 

dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: "CITIPLPX"
IBAN:"IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038" 

Konto dla opłat z tytułu postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza:
59 1010 0068 6800 0000 0000 0007 NBP O/O Warszawa
Opłata wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2008). 

Konto dla opłat z tytułu postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego  maklera papierów wartościowych:
32 1010 0068 6800 0000 0000 0008 NBP O/O Warszawa
Opłata wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008). 


Konto dla opłat z tytułu postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego doradcy inwestycyjnego:
05 1010 0068 6800 0000 0000 0009 NBP O/O Warszawa
Opłata wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).