Numery kont - Komisja Nadzoru Finansowego

KONTAKT

Numery kont

Data aktualizacji:

Konto UKNF:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
13 1010 1010 0030 1413 1210 0000 NBP O/O Warszawa 

dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: "NBPLPLPW"
IBAN: "PL13 1010 1010 0030 1413 1210 0000"

Konto opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Konto do opłat dla pośredników kredytowych w zakresie kredytu konsumenckiego:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
21 1010 0068 6800 0000 0000 0012  NBP O/O Warszawa

Konto do opłat dla instytucji pożyczkowych:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
48 1010 0068 6800 0000 0000 0011 NBP O/O Warszawa

Konto  do opłat dla przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
31 1010 0068 6800 0000 0000 0026 NBP O/O Warszawa

dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: "CITIPLPX"
IBAN:"PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070" 

Konto dla opłat z tytułu postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza:
59 1010 0068 6800 0000 0000 0007 NBP O/O Warszawa
Opłata wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2008). 

Konto dla opłat z tytułu postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego  maklera papierów wartościowych:
32 1010 0068 6800 0000 0000 0008 NBP O/O Warszawa
Opłata wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008). 


Konto dla opłat z tytułu postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego doradcy inwestycyjnego:
05 1010 0068 6800 0000 0000 0009 NBP O/O Warszawa
Opłata wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).