Informacje dotyczące egzaminów aktuarialnych

data aktualizacji 05 września 2018

INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowe informacje na temat egzaminów można uzyskać w Punkcie Informacyjnym UKNF
ul. Niedźwiedzia 6E pok. 021
tel:  (22) 262 4078, (22) 262 4235
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl