Informacje dotyczące egzaminów aktuarialnych

data aktualizacji 15 lipca 2019

INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262 4078, (22) 262 4235
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

Egzamin aktuarialny odbędzie się w dniach 02-03 marca 2020 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
  • 02.03.2020 r.
1) matematyka finansowa, g. 8:00-9:40
2) matematyka ubezpieczeń na życie, g. 10:00-11:40
3) rachunkowość i sprawozdawczość, g. 12:00-13:00
4) prawdopodobieństwo i statystyka, g. 13:20-15:00
5) matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, g. 15:20-17:00
  • 03.03.2020 r.
1) ekonomia, g. 8:00-9:40
2) modelowanie, g. 10:00-12:00
3) zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń, g. 12:30-14:30
4) prawo ubezpieczeń i podatkowe, g. 14:50-15:50
Kolejne egzaminy aktuarialne odbędą się w czerwcu i listopadzie 2020 r.
W następnych latach odbywać się będą dwa egzaminy aktuarialne w roku.

Numer konta - NBP O/O Warszawa  97 1010 0068 6800 0000 0000 0002.