Informacje dotyczące egzaminów aktuarialnych

data aktualizacji 15 lipca 2019

INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262 4078, (22) 262 4235
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl