Informacje dotyczące egzaminów aktuarialnych

data aktualizacji

INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262-48-38, (22) 262-42-35
fax: (22) 262-51-11
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy informuje, że najbliższy egzamin aktuarialny odbędzie się w dniach 28 lutego i 1 marca 2022 r. w hotelu „Sangate Hotel Airport” przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32 w Warszawie. Komisja zastrzega sobie prawo zmiany terminu ww. egzaminu bądź jego odwołania w zależności od sytuacji epidemicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat egzaminu tutaj

Szczegółowe zasady i wytyczne, umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie egzaminu zostaną opublikowane w tym miejscu na około 2 tyg. przed terminem egzaminu.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy informuje ponadto, że planuje zorganizowanie kolejnych egzaminów w czerwcu i we wrześniu 2022 r.

Wykaz zalecanej literatury oraz aktów prawnych odpowiadających zakresowi obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego (plik PDF)

Akty prawne: 

Skład Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy

  • Łukasz Delong - Przewodniczący Komisji,
  • Wojciech Otto - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  • Izabela Sykulska - członek Komisji,
  • Jacek Lisowski - członek Komisji,
  • Paweł Lizak - członek Komisji,
  • Paweł Lorek - członek Komisji,
  • Adam Pasternak-Winiarski - członek Komisji,
  • Mariusz Próchniak - członek Komisji,
  • Stanisław Wanat - członek Komisji,
  • Patrycja Grzelońska - sekretarz Komisji.


Numer konta - NBP O/O Warszawa  97 1010 0068 6800 0000 0000 0002