Informacje dotyczące egzaminów aktuarialnych

data aktualizacji

INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262 4078, (22) 262 4235
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy informuje, że najbliższy egzamin aktuarialny odbędzie się w dniach 4 i 5 października 2021 r. w hotelu „Sangate Hotel Airport” przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32 w Warszawie. Komisja zastrzega sobie prawo zmiany terminu ww. egzaminu bądź jego odwołania w zależności od sytuacji epidemicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat egzaminu tutaj (plik PDF). 

Szczegółowe zasady i wytyczne, umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie egzaminu znajdują się tutaj (plik PDF).

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy informuje ponadto, że planuje zorganizowanie następnego egzaminu aktuarialnego na początku grudnia 2021 r.

Wykaz zalecanej literatury oraz aktów prawnych odpowiadających zakresowi obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego (plik PDF)

Akty prawne: 

Aktualny skład Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy (plik PDF)


Numer konta - NBP O/O Warszawa  97 1010 0068 6800 0000 0000 0002