Informacje dotyczące egzaminów aktuarialnych

data aktualizacji 15 lipca 2019

INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262 4078, (22) 262 4235
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

Egzamin aktuarialny odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2019 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
18 listopada
  • matematyka finansowa, g. 8:00-9:40
  • matematyka ubezpieczeń na życie, g. 10:00-11:40
  • rachunkowość i sprawozdawczość, g. 12:00-13:00
  • prawdopodobieństwo i statystyka, g. 13:20-15:00
  • matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, g. 15:20-17:00
19 listopada 
  • zarządzanie ryzykiem, g. 8:00-10:00
  • modelowanie g. 10:40-12:40
  • ekonomia, g. 13:00-14:40
  • prawo ubezpieczeń i podatkowe g. 15:00-16:00 

Czytaj więcej->
UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI, EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W HOTELU SANGATE przy ul. 17 stycznia 32 w Warszawie

Numer konta - NBP O/O Warszawa  97 1010 0068 6800 0000 0000 0002.