Informacje dotyczące egzaminów aktuarialnych

data aktualizacji 25 czerwca 2020

INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262 4078, (22) 262 4235
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

W związku z ogłoszeniem z dniem 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz brakiem możliwości przeprowadzenia egzaminu aktuarialnego w trybie zdalnym, Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. działając w trybie i na zasadach określonych w treści §2 Regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład oraz opłat egzaminacyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2068), podjęła uchwałę o niewyznaczeniu terminu kolejnego egzaminu aktuarialnego w I półroczu 2020 r. 

Wykaz zalecanej literatury oraz aktów prawnych odpowiadających zakresowi obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego

Akty prawne: 

Aktualny skład Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy


Numer konta - NBP O/O Warszawa  97 1010 0068 6800 0000 0000 0002