Informacje dotyczące egzaminów aktuarialnych

data aktualizacji

INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262 4078, (22) 262 4235
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy podjęła decyzję o odwołaniu egzaminu aktuarialnego, który miał się odbyć w dniach 16 i 17 listopada 2020 r.

Jednocześnie Komisja informuje, iż podejmie działania mające na celu zatrzymanie okresu przedawnienia egzaminów na czas, w którym sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia zorganizowanie kolejnego egzaminu.

Termin kolejnego egzaminu aktuarialnego zostanie ogłoszony kiedy sytuacja epidemiologiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będzie umożliwiała bezpieczne przeprowadzenie egzaminu.


Wykaz zalecanej literatury oraz aktów prawnych odpowiadających zakresowi obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego (plik PDF)

Akty prawne: 

Aktualny skład Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy (plik PDF)


Numer konta - NBP O/O Warszawa  97 1010 0068 6800 0000 0000 0002