Informacje dotyczące egzaminów aktuarialnych

data aktualizacji 10 marca 2020

INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262 4078, (22) 262 4235
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl


Kolejne egzaminy aktuarialne odbędą się w czerwcu i listopadzie 2020 r.
W następnych latach odbywać się będą dwa egzaminy aktuarialne w roku.

Numer konta - NBP O/O Warszawa  97 1010 0068 6800 0000 0000 0002