Opłata skarbowa - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłaty wymaga:
I. Wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie zezwolenia na zmianę statutu banku, – 82 zł (cz. III poz. 44 pkt 2) Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
II. Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) –  24 zł (cz. I poz. 22),
III. Wydanie zaświadczenia:

  • poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii – dokumentu –- 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (cz. II poz. 4),
  • potwierdzenie prowadzenia postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia KNF na zmianę statutu banku – 17 zł (cz. II poz. 21).

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy – organem podatkowym w sprawie opłaty skarbowej od zezwolenia na zmianę statutu banku jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy (Uchwała nr XIII/216/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2011 r.).

Od 1 stycznia 2020 r. opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
NIP  525-22-48-481

Szczegółowe, aktualne informacje dotyczące wnoszenia, ewentualnie zwrotu opłat skarbowych w uzasadnionych sytuacjach dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Podatnika M. St. Warszawy pod linkiem:
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/Oplata_skarbowa/Przedmiot/default.htm