Dział II - zakłady ubezpieczeń działające w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - Komisja Nadzoru Finansowego

Podmioty rynku ubezpieczeniowego

Dział II - zakłady pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych