Wyniki z egzaminu

data aktualizacji 26 lipca 2019

Wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku sprawdzianu umiejętności, który odbył się dnia 30 czerwca 2019 r. należy składać w biurze podawczym Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 11 lipca 2019 r. włącznie.
Wnioski należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (wersję elektroniczną wniosku proszę skierować również na adres: egzaminy@knf.gov.pl).

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 30 czerwca 2019 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 30 czerwca 2019 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 23 września 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 23 września 2018 r. 


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 1 lipca 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 1 lipca 2018 r. 


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 24 września 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 24 września 2017 r.


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 25 czerwca 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 25 czerwca 2017 r.


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 27 listopada 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 27 listopada 2016 r.


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 20 listopada 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 20 listopada 2016 r. 


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 20 września 2015 r.


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 21 czerwca 2015 r.