Wyniki z egzaminu

data aktualizacji

Wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na biuro podawcze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ciągu 4 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu (wersję elektroniczną wniosku proszę skierować również na adres: egzaminy@knf.gov.pl)