Wyniki z egzaminu

data aktualizacji 17 października 2019


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 22 września 2019 r. 
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 22 września 2019 r.

icon_doc_pdf_smallWyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 30 czerwca 2019 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 30 czerwca 2019 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 23 września 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 23 września 2018 r. 


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 1 lipca 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 1 lipca 2018 r. 


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 24 września 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 24 września 2017 r.


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 25 czerwca 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 25 czerwca 2017 r.


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 27 listopada 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 27 listopada 2016 r.


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 20 listopada 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 20 listopada 2016 r. 


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 20 września 2015 r.


icon_doc_pdf_small Wyniki ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego dnia 21 czerwca 2015 r.