Informacje dotyczące egzaminów - Komisja Nadzoru Finansowego

Maklerzy papierów wartościowych

Informacje dotyczące egzaminów na maklerów papierów wartościowych

Data aktualizacji:

AKTUALNOŚCI  

Komisja Egzaminacyjna informuje, że egzamin na maklera papierów wartościowych i sprawdzian umiejętności odbędzie się 17 marca 2024 roku (niedziela) o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty, sala Kongresowa, budynek C na 3 piętrze, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa. Informacja o sali, w której odbędą się egzaminy będzie umieszczona ww. obiekcie. 

Na egzamin należy przybyć o godz. 10.15 wraz z dowodem osobistym oraz dowodem wniesienia opłaty egzaminacyjnej. Od godziny 9:30 czynna będzie szatnia na parterze. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, informuje  że podczas egzaminu zapewni uczestnikom materiały biurowe oraz wodę.

WNIOSKI należy składać:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF): ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
  • pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny UKNF: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UKNF: /2447pvjake/SkrytkaESP

OPŁATĘ EGZAMINACYJNĄ, która wynosi:
1) 500 zł w przypadku egzaminu na maklerów papierów wartościowych należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  70 1010 0068 6800 0000 0000 0003 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.
2) 150 zł w przypadku egzaminu uzupełniającego należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  86 1010 0068 6800 0000 0000 0006 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.
3) 200 zł w przypadku sprawdzianu umiejętności należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  32 1010 0068 6800 0000 0000 0008 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 25.03.2018”.

ZAKRES TEMATYCZNY obowiązujący na egzaminie na maklerów papierów wartościowych, egzaminie uzupełniającym i sprawdzianie umiejętności jest określony w Komunikatach Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych, egzaminu uzupełniającego i sprawdzianu umiejętności, które są publikowane w Dzienniku Urzędowym KNF i na stronie Internetowej KNF co najmniej na 90 dni przed danym egzaminem. Na egzaminach wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu.

Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262-44-17
fax: (22) 262-51-11
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi epidemiologicznymi dla osób zdających oraz członków Komisji Egzaminacyjnej.


KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA