Informacje dotyczące egzaminów na maklerów papierów wartościowych

data aktualizacji

AKTUALNOŚCI  

Informujemy, że egzamin na maklera papierów wartościowych oraz egzamin uzupełniający odbędzie się 27 marca 2022 r. (niedziela), o godz. 11:00 w Hotelu Sangate, ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa. 

Prosimy o przybycie w dniu egzaminu o godz. 10.15 z dowodem osobistym oraz dowodem wniesienia opłaty egzaminacyjnej. 

WNIOSKI należy składać:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF): ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
  • pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny UKNF: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UKNF: /2447pvjake/SkrytkaESP

OPŁATĘ EGZAMINACYJNĄ, która wynosi:
1) 500 zł w przypadku egzaminu na maklerów papierów wartościowych należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  70 1010 0068 6800 0000 0000 0003 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.
2) 150 zł w przypadku egzaminu uzupełniającego należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  86 1010 0068 6800 0000 0000 0006 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.
3) 200 zł w przypadku sprawdzianu umiejętności należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  32 1010 0068 6800 0000 0000 0008 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 25.03.2018”.

ZAKRES TEMATYCZNY obowiązujący na egzaminie na maklerów papierów wartościowych, egzaminie uzupełniającym i sprawdzianie umiejętności jest określony w Komunikatach Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych, egzaminu uzupełniającego i sprawdzianu umiejętności, które są publikowane w Dzienniku Urzędowym KNF i na stronie Internetowej KNF co najmniej na 90 dni przed danym egzaminem. Na egzaminach wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu.

Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262-48-38
fax: (22) 262-51-11
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi epidemiologicznymi dla osób zdających oraz członków Komisji Egzaminacyjnej.


KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA

  • Komunikat nr 4/2021 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego
  • Komunikat nr 3/2021 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych i terminu egzaminu uzupełniającego
  • Zarządzenie nr 6/2022 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych
  • Zarządzenie nr 84/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych
  • Zarządzenie nr 83/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych 
  • Zarządzenie nr 18/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych i Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych