Wyniki z egzaminu na doradcę inwestycyjnego

data aktualizacji

W Punkcie Informacyjnym UKNF (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa) można uzyskać informację telefoniczną o wynikach egzaminu, nr tel: (22) 262 4078 - należy podać numer rejestru kandydata.

Wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny należy składać w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Wnioski należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na biuro podawcze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ciągu 4 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu (wersję elektroniczną wniosku proszę skierować również na adres: egzaminy@knf.gov.pl