Wyniki z egzaminu na doradcę inwestycyjnego

data aktualizacji

Informujemy, że Kandydatowi, który przystąpił do trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 5 września 2021 r. przysługuje prawo złożenia wniosku do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej oddanej po zakończeniu trzeciego etapu lub o sporządzenie kopii całości lub części tej pracy.

Kandydat, który przystąpił do trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 5 września 2021 r. może zwrócić się do Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku III etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego, w którym brał udział. Wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników III etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Wnioski należy składać również za pomocą elektronicznych nośników informacji (e-mail: egzaminy@knf.gov.pl) w terminie od dnia 20 września do dnia 23 września r. (włącznie). Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą uwzględniane.