Wyniki z egzaminu na doradcę inwestycyjnego

data aktualizacji 16 marca 2020

W Punkcie Informacyjnym UKNF (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa) można uzyskać informację telefoniczną o wynikach egzaminu, nr tel: (22) 262 4078 - należy podać numer rejestru kandydata.

Wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku III etapu egzaminu dla doradców inwestycyjnych, który odbył się dnia 16 lutego 2020 r. należy składać w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 5 marca 2020 r. włącznie.

Wnioski należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (wersję elektroniczną wniosku proszę skierować również na adres: egzaminy@knf.gov.pl)

icon_doc_pdf_small Wyniki III etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 16 lutego 2020 r. – po rozpatrzeniu odwołań
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small Wyniki III etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 16 lutego 2020 r.
(wg numeru rejestru) 

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 8 grudnia 2019 r. po rozpatrzeniu odwołań
(wg numeru rejestru) 

icon_doc_pdf_small  Wyniki kandydatów uczestniczących w II etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 8 grudnia 2019 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small  Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 20 października 2019 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small  Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 20 października 2019 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small  Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 4 sierpnia 2019 r.
(wg numeru rejestru) – po rozpatrzeniu odwołań

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 4 sierpnia 2019 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 12 maja 2019 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 12 maja 2019 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 24 marca 2019 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 24 marca 2019 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 24 lutego 2019 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 24 lutego 2019 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 9 grudnia 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small  Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 9 grudnia 2018 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 21 października 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 21 października 2018 r.
(wg. nr rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 5 sierpnia 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 5 sierpnia 2018 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 13 maja 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 13 maja 2018 r.
(wg numeru rejestru)
icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 25 marca 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 25 marca 2018 r. (skorygowane)
(wg. nr rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 25 lutego 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)
icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 25 lutego 2018 r.  

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 10 grudnia 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)
icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 10 grudnia 2017 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 29 października 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 29 października 2017 r.
(wg. nr rejestru)
icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 13 sierpnia 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 13 sierpnia 2017 r.

icon_doc_pdf_small  Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 21 maja 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small  Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 21 maja 2017 r.

icon_doc_pdf_small  Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 26 marca 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 5 marca 2017r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 26 marca 2017 r.
(wg. nr rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 5 marca 2017r.

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 11 grudnia 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 11 grudnia 2016 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów, którzy uczestniczyli w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 23 października 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów, którzy uczestniczyli w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 23 października 2016 r.

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 7 sierpnia 2016 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 7 sierpnia 2016 r.

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 14 maja 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 14 maja 2016 r. 

icon_doc_pdf_smallLista osób, które zaliczyły I etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 20 marca 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 20 marca 2016 r.
(wg. nr rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 28 lutego 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 28 lutego 2016 r.