Wyniki z egzaminu na doradcę inwestycyjnego

data aktualizacji 16 stycznia 2020

W Punkcie Informacyjnym UKNF (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa) można uzyskać informację telefoniczną o wynikach egzaminu, nr tel: (22) 262 4078 - należy podać numer rejestru kandydata.

Wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku II etapu egzaminu dla doradców inwestycyjnych, który odbył się dnia 8 grudnia 2019 r. należy składać w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 17 stycznia 2020 r. włącznie.

Wnioski należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (wersję elektroniczną wniosku proszę skierować również na adres: egzaminy@knf.gov.pl).

icon_doc_pdf_small  Wyniki kandydatów uczestniczących w II etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 8 grudnia 2019 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small  Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 20 października 2019 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small  Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 20 października 2019 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small  Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 4 sierpnia 2019 r.
(wg numeru rejestru) – po rozpatrzeniu odwołań

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 4 sierpnia 2019 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 12 maja 2019 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 12 maja 2019 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 24 marca 2019 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 24 marca 2019 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 24 lutego 2019 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 24 lutego 2019 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 9 grudnia 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small  Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 9 grudnia 2018 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 21 października 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 21 października 2018 r.
(wg. nr rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 5 sierpnia 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 5 sierpnia 2018 r.
(wg numeru rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 13 maja 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzony w dniu 13 maja 2018 r.
(wg numeru rejestru)
icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 25 marca 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 25 marca 2018 r. (skorygowane)
(wg. nr rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 25 lutego 2018 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)
icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 25 lutego 2018 r.  

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 10 grudnia 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)
icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 10 grudnia 2017 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 29 października 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 29 października 2017 r.
(wg. nr rejestru)
icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 13 sierpnia 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 13 sierpnia 2017 r.

icon_doc_pdf_small  Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 21 maja 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small  Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 21 maja 2017 r.

icon_doc_pdf_small  Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 26 marca 2017 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 5 marca 2017r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 26 marca 2017 r.
(wg. nr rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 5 marca 2017r.

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 11 grudnia 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 11 grudnia 2016 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów, którzy uczestniczyli w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 23 października 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów, którzy uczestniczyli w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 23 października 2016 r.

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 7 sierpnia 2016 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 7 sierpnia 2016 r.

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 14 maja 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 14 maja 2016 r. 

icon_doc_pdf_smallLista osób, które zaliczyły I etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 20 marca 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki kandydatów uczestniczących w I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzonym w dniu 20 marca 2016 r.
(wg. nr rejestru)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 28 lutego 2016 r.
(po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zaliczyły III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 28 lutego 2016 r.