Wyniki z egzaminu na doradcę inwestycyjnego

data aktualizacji

W Punkcie Informacyjnym UKNF (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa) można uzyskać informację telefoniczną o wynikach II etapu egzaminu, który odbył się w dniu 13 czerwca 2021 r., nr tel: (22) 262 4078 - należy podać numer rejestru kandydata.
Wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku II etapu egzaminu dla doradców inwestycyjnych, który odbył się dnia 13 czerwca 2021 r. należy składać w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 21 lipca 2021 r. włącznie.
Wnioski należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (wersję elektroniczną wniosku proszę skierować również na adres: egzaminy@knf.gov.pl).