Zezwolenie – przed złożeniem wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Postępowanie licencyjne jest procesem, który wszczynany jest złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia.

W celu umożliwienia zapoznania się z podstawowymi wymogami w zakresie udzielania zezwolenia na prowadzenia działalności maklerskiej, przed podjęciem decyzji o złożeniu do KNF wniosku w sprawie zezwolenia lub w celu właściwego przygotowania należy zapoznać się z ogólnymi informacjami dotyczącymi rynku usług maklerskich, wymogami formalnymi dotyczącymi wniosku i załączników do wniosku 

Podkreślić należy, że dom maklerski będzie mógł świadczyć jedynie działalność maklerską objętą tym zezwoleniem. W przypadku zamiaru rozszerzenia zakresu działalności maklerskiej, niezbędne jest złożenie odrębnego wniosku i uzyskanie zezwolenia w zakresie tej działalności.

Uzyskanie zezwolenia uprawnia dom maklerski do prowadzenia tej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich pod warunkiem złożenia stosownego zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego i niezgłoszeniu przez Komisję sprzeciwu w tym zakresie. Szczegóły dotyczące złożenia stosownego zawiadomienia znajdują się tutaj.