Wstęp

data aktualizacji

Krajowa instytucja płatnicza to osoba prawna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która może świadczyć wszystkie lub wybrane usługi płatnicze. Pod warunkiem posiadania odpowiedniego poziomu funduszy własnych krajowa instytucja płatnicza może świadczyć również usługi w zakresie emisji pieniądza elektronicznego. Więcej informacji na temat zakresu usług płatniczych realizowanych przez krajowe instytucje płatnicze znaleźć można tutaj.

Krajowa instytucja płatnicza może prowadzić działalności zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terytorium innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, działając na terytorium tych państw w formie oddziału, za pośrednictwem agenta lub w ramach działalności transgranicznej. Więcej informacji na temat działalności krajowej instytucji płatniczej znaleźć można tutaj.

Działalność krajowych instytucji płatniczych jest działalnością koncesjonowaną, co oznacza, że wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisu do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat procedury uzyskania zezwolenia na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej znaleźć można tutaj.

Informacje na temat statusu wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub wniosku o wydanie zezwolenia na wydawanie pieniądza elektronicznego i świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego można uzyskać we wtorki i czwartki, w godzinach 10:00-13:00 pod numerami telefonów: 538-518-953 oraz 538-518-922.