Q&A dotyczące wymogów prawnych dla członków zarządu TFI, których powołanie wymaga uzyskania zgody KNF

data aktualizacji

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania dotyczące wymogów prawnych dla członków zarządu TFI, których powołanie wymaga uzyskania zgody KNF – tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu przez TFI oceny i weryfikacji spełniania wymogów, w podziale na kategorie tematyczne.