Informacja o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne firmy inwestycyjne

data aktualizacji 02 sierpnia 2018

icon_doc_pdf_small  Uchwała KNF Nr 280/2018 (zmieniająca Uchwałę KNF nr 489/2017)
icon_doc_pdf_small Warunki prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium RP przez zagraniczne firmy inwestycyjne w formie oddziału lub bez konieczności otwierania oddziału