Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej unijnych dostawców usług płatniczych świadczących na terytorium RP wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku - Komisja Nadzoru Finansowego

Belgia (2 notyfikacje)
Chorwacja (2 notyfikacje)
Cypr (1 notyfikacja)
Czechy (3 notyfikacje)
Dania (3 notyfikacje)
Finlandia (2 notyfikacje)
Francja (2 notyfikacje)
Irlandia (5 notyfikacji)
Litwa (2 notyfikacje)
Niemcy (1 notyfikacja)
Słowacja (1 notyfikacja)
Słowenia (1 notyfikacja)
Węgry (2 notyfikacje)
Wielka Brytania (5 notyfikacji)