Rejestr - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

KNF prowadzi jawny rejestr firm inwestycyjnych zawierający wskazanie firm lub nazw, adresów siedziby oraz zakresu czynności maklerskich, które wykonują poszczególne firmy. W rejestrze tym odrębnie ujęte są domy maklerskie, biura maklerskie, zagraniczne firmy inwestycyjne (odrębnie te, które posiadają w Polsce oddział oraz te bez oddziału), agenci firm inwestycyjnych. Rejestr ten jest dostępny na stronie internetowej KNF. Ponadto, użyteczne jest korzystanie z wyszukiwarki, która pozwala na odnalezienie danego podmiotu po jego nazwie lub jej części.