Weksle inwestycyjne - uświadom sobie zagrożenia!

data aktualizacji

W materiałach promocyjnych i reklamach weksle inwestycyjne przedstawiane są jako atrakcyjna i bezpieczna alternatywa dla lokowania pieniędzy przez inwestorów indywidualnych. Dla przedsiębiorców jest to nowy sposób na pozyskiwanie kapitału od inwestorów bez konieczności ubiegania się o kredyty bankowe czy emitowania obligacji.

Czym jest weksel inwestycyjny? Co się dzieje z Twoimi pieniędzmi?

Weksel inwestycyjny to tak naprawdę połączenie weksla i pożyczki. W procesie tym uczestniczą: Inwestor (czyli Ty), Spółka i Przedsiębiorca. W skrócie wygląda to tak: wpłacasz pieniądze i nabywasz od Spółki wystawiony przez nią weksel inwestycyjny, następnie Spółka, korzystając z wpłaconych przez Ciebie pieniędzy, udziela pożyczki Przedsiębiorcy. Finalnie Przedsiębiorca pożycza pieniądze od Spółki i jako właściciel nieruchomości ustanawia na niej hipotekę zabezpieczającą pożyczkę. Czyli kupujesz weksel inwestycyjny Spółki, ale tak naprawdę pożyczasz pieniądze dla Przedsiębiorcy na realizację jego inwestycji.

Urząd KNF apeluje! Bądź ostrożny - przed decyzją o ewentualnym zakupie weksla inwestycyjnego warto zadać sobie pytania:

  • czy weksel inwestycyjny to rzeczywiście inwestycja,
  • w co naprawdę inwestujesz, kupując weksel inwestycyjny Spółki, 
  • kto korzysta z Twoich pieniędzy i od czego zależy Twój zysk,
  • czy informacje o gwarantowanej stopie zwrotu i bezpieczeństwie inwestycji, są wiarygodne,
  • czy zainwestowane przez Ciebie środki objęte są ochroną prawną i czy masz szansę je odzyskać,
  • czy sprzedaż weksli inwestycyjnych jest nadzorowana przez instytucję państwową.