Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej unijnych instytucji pieniądza elektronicznego na terytorium RP - Komisja Nadzoru Finansowego

Austria (1 notyfikacja)
Belgia (6 notyfikacji)
Bułgaria (5 notyfikacji)
Chorwacja (2 notyfikacje)
Cypr (15 notyfikacji)
Czechy (3 notyfikacje)
Dania (3 notyfikacje)
Finlandia (4 notyfikacje)
Francja (14 notyfikacje)
Gibraltar (4 notyfikacje)
Grecja (1 notyfikacja)
Hiszpania (5 notyfikacji)
Holandia (15 notyfikacji)
Irlandia (19 notyfikacji)
Islandia (2 notyfikacje)
Lichtenstein (1 notyfikacja)
Liechtenstein (1 notyfikacja)
Litwa (83 notyfikacje)
Luksemburg (14 notyfikacje)
Łotwa (4 notyfikacje)
Malta (20 notyfikacji)
Niemcy (6 notyfikacji)
Norwegia (1 notyfikacja)
Portugalia (1 notyfikacja)
Rumunia (1 notyfikacja)
Słowacja (1 notyfikacja)
Słowenia (1 notyfikacja)
Szwecja (6 notyfikacji)
Węgry (1 notyfikacja)
Wielka Brytania (156 notyfikacji)