Ważne dla nas - Komisja Nadzoru Finansowego

Kariera w UKNF

Ważne dla nas

Obrazek tytułowy
Budujemy relacje oparte na szacunku, stawiamy na dialog i współpracę, promujemy jakość i pomagamy pracownikom się rozwijać
  • Jesteśmy profesjonalni. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza praca była wykonywana na najwyższym poziomie. Bierzemy udział w szkoleniach i programach rozwijających kompetencje. Uczymy innych i uczymy się od innych.

  • Jesteśmy zaangażowani.  Angażujemy się w prowadzone sprawy, ponieważ mamy świadomość tego, że nasza praca służy zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego rozwojowi i temu, aby był bezpiecznym miejscem dla wszystkich jego uczestników. Włączamy się w życie nasze organizacji, w działalność społeczną i charytatywną.

  • Szanujemy się wzajemnie. Jesteśmy obiektywni i niezależni w naszych ocenach. Podejmujemy decyzje w oparciu o fakty i wiarygodne informacje. Jesteśmy otwarci na dialog i odmienne punkty widzenia. W relacjach odnosimy się do siebie z szacunkiem, komunikujemy się otwarcie, a kandydatom oferujemy jasne i stabilne warunki współpracy.

banerLojalnosc
Dbamy o nasz dobrostan
Umożliwiamy udział w programach profilaktyki zdrowia.
Zapewniamy miejsca postojowe, szatnie i łazienki dla rowerzystów.
Odżywiamy się zdrowo. 
Edukujemy o równowadze psychicznej i profilaktyce antystresowej.
jablka_2
Dbamy o nasze relacje
Dbamy o równowagę między pracą a domem.
Pracujemy hybrydowo i w elastycznych godzinach pracy.
Uczestniczymy w akcji "2 godziny dla rodziny", organizujemy pikniki, wspieramy naszych byłych pracowników, którzy są na emeryturze.
Wspieramy pasje pracowników -  wspólnie trenujemy i odnosimy sukcesy.
rozmowa_1
Dbamy o innych
W akcjach krwiodawstwa oddajemy krew w naszym Urzędzie.
Prowadzimy zbiórki na rzecz potrzebujących.
Aktywnie wspieramy organizacje działające na rzecz dzieci i angażujemy się w pracę ośrodka adopcji zwierząt. 
Działamy etycznie. Dbamy o środowisko naturalne i działamy proekologicznie.
pieski
Oferty pracy