Rejestr firm inwestycyjnych, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej z przyczyn, o których mowa w art. 167 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

data aktualizacji

1.Dom Maklerski W Investments S.A.

W dniu 26 czerwca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu Domowi Maklerskiemu W Investments S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej - szczegóły w komunikacie z 396 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2018 r.

2.POLSKI DOM MAKLERSKI S.A.

W dniu 8 listopada 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu Polskiemu Domowi Maklerskiemu S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej - szczegóły w komunikacie KNF w sprawie cofnięcia spółce Polski Dom Maklerski SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz o nałożeniu kary pieniężnej

3. VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.

W dniu 24 września  2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu Vestor Domowi Maklerskiemu S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej - szczegóły w komunikacie KNF dotyczącym decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym wobec Vestor Dom Maklerski SA w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnych