Firmy inwestycyjne, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej - Komisja Nadzoru Finansowego

Firmy inwestycyjne i Agenci firm inwestycyjnych

Rejestr firm inwestycyjnych, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej z przyczyn, o których mowa w art. 167 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Data aktualizacji:

1.Dom Maklerski W Investments SA

26 czerwca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu Domowi Maklerskiemu W Investments SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej - szczegóły w komunikacie z 396 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2018 r.

2.POLSKI DOM MAKLERSKI SA

8 listopada 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu Polskiemu Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej - szczegóły w komunikacie KNF w sprawie cofnięcia spółce Polski Dom Maklerski SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz o nałożeniu kary pieniężnej

3. VESTOR DOM MAKLERSKI SA

24 września  2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu Vestor Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej - szczegóły w komunikacie KNF dotyczącym decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym wobec Vestor Dom Maklerski SA w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnych

 

4. ATHENA INVESTMENTS Dom Maklerski SA

31 maja 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu Athena Investments Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej - szczegóły w komunikacie KNF w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Athena Investments Dom Maklerski SA


5. VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

24 sierpnia 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Ventus Asset Management SA z siedzibą w Warszawie - szczegóły w komunikacie KNF w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Ventus Asset Management SA