Publiczne konsultacje

data aktualizacji 27 kwietnia 2018

Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji B dotyczącej ograniczenia ryzyka inwestycji finansowych banków. 

Celem nowelizacji Rekomendacji B jest dostosowanie jej do zmian zachodzących w otoczeniu oraz wskazanie bankom dobrych praktyk w zakresie ograniczenia ryzyka inwestycji. Rekomendacja podkreśla rolę zarządu i rady nadzorczej w procesie zarządzania i ograniczania ryzyka inwestycji prowadzonych przez bank, zawiera postanowienia dotyczące przeciwdziałania i ograniczenia ryzyka inwestycji, monitorowania oraz raportowania w zakresie ryzyka podejmowanych inwestycji  jak również uwzględnia oczekiwania organu nadzoru dotyczące struktury organizacyjnej banku w kontekście dokonywanych przez bank inwestycji.

Uwagi i komentarze do projektowanej Rekomendacji B można przekazywać do 18 maja 2018 r. na adres UKNF lub w formie elektronicznej na adres drb@knf.gov.pl.

icon_doc_pdf_small  projekt znowelizowanej Rekomendacji B