Publiczne konsultacje - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Projekt Rekomendacji WFD dotyczącej Wskaźnika Długoterminowego Finansowania

Projekt został przekazany do konsultacji do Ministra Finansów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezesa Związku Banków Polskich, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz wybranych firm audytorskich.

Konsultacje publiczne trwają do 7 maja 2024 roku.

W ramach konsultacji publicznych zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania uwag na adres: drr@knf.gov.pl

_________________________

Projekt Wytycznych dotyczących oceny zdolności kredytowej dokonywanej przez instytucje pożyczkowe

Projekt został przekazany do konsultacji do Prezesów Zarządów Instytucji Pożyczkowych, Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego oraz wybranych firm audytorskich.

Konsultacje publiczne trwają do 28 czerwca 2024 roku.

W ramach konsultacji publicznych zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania uwag na adres: drr@knf.gov.pl