Publiczne konsultacje

data aktualizacji

Projekt nowej Rekomendacji G dotyczącej zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach, która zastąpi obecnie obowiązującą Rekomendację G z 2002 r. 

W październiku 2020 r. projekt został przekazany do konsultacji do Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz firm audytorskich. Obecnie trwają dalsze konsultacje z sektorem bankowym.