Informacje szczegółowe nt. PTE/OFE - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Informacje szczegółowe nt. PTE/OFE prezentowane są w poniższym układzie:
Nazwa OFE
Nazwa PTE
a) akcjonariusze PTE
b) kapitał zakładowy PTE
c) opłata od składek
  
d) opłata od aktywów  
e) depozytariusz OFE
f) agent transferowy OFE

Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group
Vienna OFE

a) akcjonariusz PTE - VIG Poland/Romania Holding B.V.
b) kapitał zakładowy PTE - 110.356.000 zł
c) opłata od składki - 1,75%

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł

e) depozytariusz OFE: - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

f) agent transferowy OFE: - Pekao Financial Services Sp. z o.o.

PTE Allianz Polska S.A.
Allianz Polska OFE

a) akcjonariusze PTE - TU Allianz Życie Polska S.A., TUiR Allianz Polska S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 541.947.000 zł
c) opłata od składki - 0,75%

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a

15,5 mln zł

e) depozytariusz OFE - Deutsche Bank Polska S.A.

f) agent transferowy OFE - Pekao Financial Services Sp. z o.o.

UNIQA PTE SA
UNIQA OFE

a) akcjonariusze PTE - UNIQA Österreich Versicherungen AG z siedzibą w Wiedniu
b) kapitał zakładowy PTE - 72.982.000 zł
c) opłata od składki - 1,75%

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a

15,5 mln zł

e) depozytariusz OFE - mBank SA

f) agent transferowy OFE - Towarzystwo

Generali PTE S.A.
Generali OFE

a) akcjonariusze PTE - Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 78.000.000,00 zł
c) opłata od składki - 1,75%
d) opłata od aktywów
Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł
e) depozytariusz OFE - Bank Polska Kasa Opieki S.A.

f) agent transferowy OFE - Generali Finance Sp. z o.o

Nationale-Nederlanden PTE S.A.
Nationale-Nederlanden OFE

a) akcjonariusze PTE - NN Continental Europe Holdings B.V.
b) kapitał zakładowy PTE - 33.000.000 zł
c) opłata od składki - 1,75%

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł
e) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy OFE - Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.

PKO BP BANKOWY PTE S.A.
PKO BP Bankowy OFE
a) akcjonariusze PTE - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 190.580.000,00 zł
c) opłata od składki - 1,7%

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a

15,5 mln zł

e) depozytariusz OFE - mBank SA

f) agent transferowy OFE - PKO BP Finat Sp. z o.o.

Pocztylion-Arka PTE S.A.
OFE Pocztylion

a) akcjonariusze PTE - Poczta Polska S.A., BNP Paribas Assurance S.A., Invesco Holding Company Ltd., Konferencja Episkopatu Polski 
b) kapitał zakładowy PTE - 25.013.280 zł
c) opłata od składki - 1,75%

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł
e) depozytariusz OFE - Deutsche Bank Polska S.A.

f) agent transferowy OFE - Towarzystwo

PTE PZU SA
OFE PZU "Złota Jesień"

a) akcjonariusze PTE - PZU Życie SA
b) kapitał zakładowy PTE - 32.000.000 zł
c) opłata od składki - 1,75%

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł
e) depozytariusz OFE PZU "Złota Jesień" - ING Bank Śląski S.A.
f) agent transferowy OFE PZU "Złota Jesień" - Pekao Financial Services Sp. z o.o.