Rejestr ASO MŚP

data aktualizacji 30 lipca 2019

Lp.
Nazwa podmiotu prowadzącego rynek rozwoju MŚP
Adres siedziby
Nazwa rynku rozwoju MŚP
Państwo macierzyste
Organ nadzoru
Data wpisu do rejestru
1.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA   
ul. Książęca 4
00 - 498 Warszawa
Polska
Alternatywny System Obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO GPW)
Polska   
Komisja Nadzoru Finansowego26 lipca 2019