Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności unijnych instytucji płatniczych na terytorium RP za pośrednictwem agentów - Komisja Nadzoru Finansowego

Austria (1 notyfikacja)
Belgia (104 notyfikacje)
Czechy (104 notyfikacje)
Estonia (1 notyfikacja)
Francja (4 notyfikacje)
Grecja (1 notyfikacja)
Hiszpania (93 notyfikacje)