Jak rekrutujemy - Komisja Nadzoru Finansowego

Kariera w UKNF

Jak rekrutujemy

Obrazek tytułowy
Jak wygląda proces rekrutacji?
 • Aktualne oferty pracy, które mogą pasować do Twoich umiejętności i aspiracji, znajdziesz poniżej.
 • Analizujemy wszystkie otrzymane aplikacje, a na spotkania rekrutacyjne zapraszamy wybranych kandydatów.
 • Spotkania rekrutacyjne odbywają się on-line (w aplikacji Skype lub MS Teams) lub w siedzibie UKNF.
 • W zależności od rodzaju stanowiska i charakteru zadań możemy poprosić Cię o udział w teście wiedzy, znajomości języka angielskiego lub rozwiązanie zadania typu case study.
 • Po pomyślnym przejściu rekrutacji składamy ofertę pracy. Jeśli ją zaakceptujesz, zaczynamy proces zatrudnienia.
 • Na każdym etapie rekrutacji możesz liczyć na informację zwrotną od nas.
proces rekrutacji
Jak się przygotować do rozmowy?
 • Dowiedz się kim jesteśmy i jak działamy - zapoznaj się z naszymi zadaniami i strukturą.  
 • Sprawdź, które z Twoich doświadczeń wpisują się w określone przez nas w ogłoszeniu wymagania. 
 • Zastanów się jak widzisz swoją przyszłość zawodową i jakie masz oczekiwania względem nas.
 • Przygotuj się do przedstawienia nam swojego doświadczenia zawodowego - wskaż przy tym konkretne osiągnięcia i umiejętności istotne na stanowisku, na które aplikujesz.
 • Przygotuj pytania do nas - chętnie na nie odpowiemy.
 • Zastanów się, jakie są Twoje oczekiwania finansowe i od kiedy możesz rozpocząć pracę.
 • Zadbaj o warunki techniczne, w przypadku rozmowy on-line - sprzęt za pomocą, którego będziesz się z nami łączyć musi być sprawny (szczególnie mikrofon i kamera), a łącze internetowe stabilne.
rozmowa
Do jakich obszarów rekrutujemy?

Obszar bankowy

Inspekcje bankowe, bankowość komercyjna, bankowość spółdzielcza, fit&proper, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje płatnicze, pośrednicy kredytu hipotecznego, instytucje pożyczkowe, działalność lombardowa.

Obszar bankowy

Obszar prawny i regulacyjny

Obsługa prawna, legislacja, postępowania sankcyjne, postępowania karne, regulacje ostrożnościowe, compliance, AML, ESG.

Obszar prawny i regulacyjny

Obszar ubezpieczeniowy

Inspekcje ubezpieczeniowe, nadzór nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji, pośrednicy ubezpieczeniowi, fit&proper, ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeniowym, aktuariat.

Obszar ubezpieczeniowy_foto

Wsparcie

Audyt wewnętrzny, komunikacja, HR, obsługa administracyjna, zakupy, gabinet Komisji, współpraca międzynarodowa, bezpieczeństwo i ochrona informacji, finanse i rachunkowość, analiza prawno-ekonomiczna, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami.

wsparcie

Obszar kapitałowy

Firmy inwestycyjne, infrastruktura i obrót giełdowy, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółki publiczne, obowiązki informacyjne, fit&proper, kontrola, audyt finansowy, ESG, sekurytyzacja.

obszar kapitałowy

Technologie i IT

Informatyka, cyberbezpieczeństwo, bazy danych, innowacje finansowe Fin Tech, Big Data, CESIRT, programowanie, administrowanie sieciami i systemami, helpdesk, inżynieria danych, Data Bussines Partner, taksonomia.

Technologie i IT

Praktyki

Studentom i absolwentom oferujemy trzymiesięczne praktyki płatne oraz miesięczne lub dwumiesięczne praktyki bezpłatne.
Praktyki możesz odbyć przez cały rok, w wymiarze od 20 do 40 godzin tygodniowo, w każdym z naszych obszarów. W trakcie praktyk będziesz miał szansę współpracować z opiekunem merytorycznym i z najlepszymi ekspertami w kraju w obszarze finansów, bankowości i ubezpieczeń. Po zakończeniu praktyk otrzymasz od nas zaświadczeni o ich ukończeniu. 
Najlepszym praktykantom możemy zaoferować staż lub pracę na etat.
dlonie

Staże

Nabór do programu stażowego ogłaszamy raz w roku, najczęściej na wiosnę. Staż trwa od 4 do 6 miesięcy i może być realizowany w wymiarze od 20 do 40 godzin tygodniowo. Staż odbywa się w oparciu o umowę cywilnoprawną i jest płatny.
Staż rozpoczyna się adaptacją, dzięki której lepiej poznasz naszą organizację. W trakcie stażu będziesz miał szansę współpracować z opiekunem merytorycznym i z najlepszymi ekspertami w kraju w obszarze finansów, bankowości i ubezpieczeń.
Najlepszym stażystom możemy zaoferować pracę na etat.
Podpis
Oferty pracy