Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności unijnych dostawców usług płatniczych świadczących na terytorium RP wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku za pośrednictwem agentów - Komisja Nadzoru Finansowego