Dział I - zakłady ubezpieczeń działające w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - Komisja Nadzoru Finansowego