Dane kontaktowe Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Adres siedziby Urzędu:

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Adres korespondencyjny Urzędu:

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa 1
skr. poczt. nr 419

Adres biura podawczego Urzędu:

Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa


W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF należy wypełnić formularz

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Od dnia 1 czerwca 2019 r. zmienia się adres korespondencyjny oraz adres biura podawczego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Adres korespondencyjny Urzędu: ul. Piękna 20, skr. poczt. 419, 00-549 Warszawa

Adres biura podawczego Urzędu: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa - czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 17:00

Dane kontaktowe:

Centrala UKNF: (48) 22 262-50-00
Infolinia UKNF: (48) 22 262-58-00
Fax: (48) 22 262-51-11
E-mail: knf@knf.gov.plInspektor Ochrony Danych:

Patrycja Leszczuk
e-mail: iod@knf.gov.pl

Kontakt dla mediów:

Jacek Barszczewski
e-mail: dziennikarze@knf.gov.pl

Zgłoszenie nieprawidłowości na rynku finansowym:

e-mail: sygnaly@knf.gov.pl