Dane teleadresowe

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
NIP 7010902185
REGON 382088467
godz. pracy 8:15-16:15

Adres korespondencyjny Urzędu

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa, skr. poczt. 419 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF

: /2447pvjake/SkrytkaESP
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF należy wypełnić formularz Pismo ogólne do podmiotu publicznego 

Biuro Podawcze

Biuro podawcze czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:00

Centrala UKNF

tel. +48 (22) 262-50-00
fax: +48 (22) 262-51-11
Pracownicy centrali pośredniczą w kontakcie między interesantami, a właściwym Departamentem UKNF.

Infolinia UKNF

tel. +48 (22) 262-58-00
e-mail: knf@knf.gov.pl
Pracownicy infolinii udzielają informacji w sprawach pozostających we właściwości Komisji oraz funkcjonowania rynku finansowego.

Kontakt dla mediów

Jacek Barszczewski
tel. +48 (22) 262-56-66
tel. 697-716-415
e-mail: dziennikarze@knf.gov.pl

Dane kontaktowe do poszczególnych departamentów

Dane kontaktowe do poszczególnych departamentów znajdują się w dziale Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

Skargi i wnioski na działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników UKNF

tel. +48 (22) 262-53-08
e-mail: knf@knf.gov.pl
Przejdź do informacji nt. sposobów przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Klauzula informacyjna RODO – umówienie na spotkanie w celu złożenia skargi lub wniosku (plik PDF)

Przekazywanie do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów działających na rynku finansowym

Informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów działających na rynku finansowym mogą być przekazywane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: 

1) w formie pisemnej:

a) wysyłane na adres: ul. Piękna 20, skr. pocztowa 419, 00-549 Warszawa,

b) składane osobiście w kancelarii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (adres j.w.);

2) drogą elektroniczną: 

a) wysyłane na adres e-mail knf@knf.gov.pl,

b) składane poprzez formularz na stronie ePUAP.

Przed przesłaniem sygnału zapoznaj się z:

Informacje o zasadach sporządzania zgłoszeń o nieprawidłowościach w działalności zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących w Polsce działalność maklerską bez otwierania oddziału i bez pośrednictwa przebywającego w Polsce agenta są dostępne w zakładce Przydatne informacje dla klientów rynku usług finansowych.

Informacje dotyczące: Pośrednictwa Kredytowego, Instytucji Płatniczych, SKOK

 • Pośrednicy kredytu konsumenckiego (wtorki i czwartki 9.30-11.00): +48 (22) 262-52-51/ +48 (22) 262-49-78 / +48 (22) 262-40-76  
 • Pośrednicy kredytu hipotecznego (wtorki i czwartki 13.00-15.30) +48 (22) 262-51-87/ +48 (22) 262-41-45 / +48 (22) 262-42-29 / +48 (22) 262-55-07 
 • Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego: +48 (22) 262-51-87 
 • Biura usług płatniczych (wtorki i czwartki 9.30-11.00) +48 (22) 262-42-98 
 • Instytucje płatnicze (KIP, MIP, AIS, PIS, AISP): +48 (22) 262-41-26

Pytania nie związane bezpośrednio z toczącymi się sprawami rejestrowymi prosimy kierować na adres e-mail: dsi@knf.gov.pl, dbr@knf.gov.pl

Egzaminy

tel. +48 (22) 262-44-17
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl
Przejdź do informacji nt. egzaminów 

Inspektor Ochrony Danych

Aleksandra Piotrowska–Marzęta
e-mail: iod@knf.gov.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

Jan Czajkowski
e-mail: iod@knf.gov.pl

ESPI - Elektroniczny System Przekazywania Informacji

tel. +48 (22) 262-40-00; 728-321-645; 882-789-180
Pracownicy infolinii ESPI przyjmują zgłoszenia o awariach i nieprawidłowościach natury technicznej dotyczące działania ESPI.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru

 • Banki, Zakłady ubezpieczeń, PTE – tel. +48 (22) 262-50-21, +48 (22) 262-54-69

 • Rynek kapitałowy [grupy I-VII] – tel. +48 (22) 262-50-21, +48 (22) 262-54-69

 • Rynek kapitałowy [opłaty ryczałtowe] – tel. +48 (22) 262-41-65, +48 (22) 262-52-70

 • SKOK, Małe Instytucje Płatnicze, Dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku – tel. +48 (22) 262-41-78

 • Biura Usług Płatniczych, Krajowe Instytucje Płatnicze oraz Krajowe Instytucje Pieniądza Elektronicznego – tel. +48 (22) 262-41-65, +48 (22) 262-52-70

 • Pośrednicy Kredytu Hipotecznego – tel. +48 (22) 262-54-26

Pracownicy departamentu udzielają informacji dotyczących wpłat i opłat z tytułu kosztów nadzoru.