Dane kontaktowe Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Adres siedziby Urzędu:

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Adres korespondencyjny Urzędu:

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419

Kancelaria Urzędu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 17:00


W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF należy wypełnić formularz

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Dane kontaktowe:

Centrala UKNF: (48) 22 262-50-00
Infolinia UKNF: (48) 22 262-58-00
Fax: (48) 22 262-51-11
E-mail: knf@knf.gov.plInspektor Ochrony Danych:

Patrycja Leszczuk
e-mail: iod@knf.gov.pl

Kontakt dla mediów:

Jacek Barszczewski
e-mail: dziennikarze@knf.gov.pl

Zgłoszenie nieprawidłowości na rynku finansowym:

e-mail: sygnaly@knf.gov.pl