Dane teleadresowe

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
NIP 7010902185
REGON 382088467
godz. pracy 8:15 - 16:15

Adres korespondencyjny Urzędu

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa, skr. poczt. 419 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF

: /2447pvjake/SkrytkaESP
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF należy wypełnić formularz Pismo ogólne do podmiotu publicznego 

Biuro Podawcze

Biuro podawcze czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 16:00

Centrala UKNF

tel. +48 (22) 262-50-00
fax: +48 (22) 262-51-11
Pracownicy centrali pośredniczą w kontakcie między interesantami, a właściwym Departamentem UKNF.

Infolinia UKNF

tel. +48 (22) 262-58-00
e-mail: knf@knf.gov.pl
Pracownicy infolinii udzielają informacji w sprawach pozostających we właściwości Komisji oraz funkcjonowania rynku finansowego.

Kontakt dla mediów

Jacek Barszczewski
tel. +48 (22) 262-56-66
tel. 697-716-415
e-mail: dziennikarze@knf.gov.pl

Dane kontaktowe do poszczególnych departamentów

Dane kontaktowe do poszczególnych departamentów znajdują się w dziale Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

Wnioski i skargi na Urząd lub pracowników

tel. +48 (22) 262-53-08
e-mail: knf@knf.gov.pl
Przejdź do informacji nt. sposobów przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowania informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych

e-mail: sygnaly@knf.gov.pl

Przed przesłaniem sygnału zapoznaj się z:

Pośrednictwo finansowe

tel. +48 (22) 262-41-26
e-mail: dsi@knf.gov.pl
Pracownicy departamentu udzielają informacji dotyczących stanu postępowań w sprawie rejestracji pośredników finansowych

Egzaminy

tel. +48 (22) 262-48-38
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl
Przejdź do informacji nt. egzaminów 

Inspektor Ochrony Danych

Aleksandra Piotrowska – Marzęta
e-mail: iod@knf.gov.pl

ESPI - Elektroniczny System Przekazywania Informacji

tel. +48 (22) 262-40-00; 728 321 645; 882 789 180
Pracownicy infolinii ESPI przyjmują zgłoszenia o awariach i nieprawidłowościach natury technicznej dotyczące działania ESPI.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru

 • Banki, Zakłady ubezpieczeń, PTE – tel. +48 (22) 262-41-98
 • Rynek kapitałowy [grupy I-V] – tel. +48 (22) 262-50-21
 • Rynek kapitałowy [opłaty ryczałtowe] – tel. +48 (22) 262-54-26
 • Pośrednicy Kredytu Hipotecznego – tel. +48 (22) 262-54-26
 • Biura Usług Płatniczych, Krajowe Instytucje Płatnicze
  oraz Krajowe Instytucje Pieniądza Elektronicznego – tel. +48 (22) 262-41-65
 • SKOK – tel. +48 (22) 262-41-78, +48 (22) 262-41-65
 • Małe Instytucje Płatnicze, Dostawcy świadczący wyłącznie
  usługę dostępu do informacji o rachunku – tel. +48 (22) 262-41-78
Pracownicy departamentu udzielają informacji dotyczących wpłat i opłat z tytułu kosztów nadzoru.