Pomieszczenia przewidziane do prowadzenia działalności - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo bankowe utworzenie banku może nastąpić, jeżeli zostało zapewnione wyposażenie banku w pomieszczenia posiadające odpowiednie urządzenia techniczne, należycie zabezpieczające przechowywane w banku wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej. Chodzi tu w szczególności o lokale centrali i jednostek organizacyjnych (oddziałów, filii, ekspozytur, punktów kasowych itp.) banku, jak również skarbce, sale do obsługi kasowej, sale operacyjne itp.