Wskaźniki referencyjne - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Wskaźniki referencyjne

Obrazek tytułowy

Strona poświęcona jest tematyce wskaźników referencyjnych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014. 

Znajdą tutaj Państwo informacje na temat obowiązujących lub projektowanych aktów prawnych, tzw. miękkich regulacji, takich jak rekomendacje czy wytyczne, jak również informacje o aktualnych procesach konsultacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską oraz inne instytucje właściwe dla wskaźników referencyjnych stosowanych na polskim rynku finansowym. Ponadto UKNF zamieszcza dane ekonomiczne dotyczące skali stosowania wskaźników referencyjnych na krajowym rynku finansowym.

Wskazane rozporządzenie dotyczy stosunkowo nowego i wciąż kształtującego się obszaru regulacyjnego i nadzorczego, co może wymagać szczególnego przygotowania i uwagi ze strony podmiotów nadzorowanych.

W przypadku pytań związanych z  obowiązującymi regulacjami z zakresu wskaźników referencyjnych, szczególnych kwestii problemowych, możliwe jest przekazanie informacji w tym zakresie do UKNF na adres: benchmarks@knf.gov.pl.