Opracowania instytucji zagranicznych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Poniżej przedstawiamy najważniejsze w ocenie UKNF stanowiska, komunikaty oraz inne materiały dotyczące wskaźników referencyjnych opublikowane przez instytucje UE oraz organy nadzorcze i grupy robocze z jurysdykcji, w których opracowywane są zagraniczne wskaźniki referencyjne stosowane na krajowym rynku finansowym.

Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)

Rada Stabilności Finansowej (FSB)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Derywatów (ISDA)

Working group on euro risk-free rates (EU)

NWG on Swiss reference rates (SUI)

Alternative Reference Rates Committee (USA)

Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates (UK)

Cross-Industry Committee on Japanese Yen Interest Rate Benchmarks (JPY)