Wskaźniki referencyjne – podstawowe informacje (Q&A) - Komisja Nadzoru Finansowego

Wskaźniki referencyjne

Wskaźniki referencyjne – podstawowe informacje (Q&A)

1. Definicja wskaźnika referencyjnego. Czym różni się indeks od wskaźnika referencyjnego?

2. Jakie są podstawowe obowiązki podmiotów stosujących wskaźniki referencyjne?

3. Które wskaźniki referencyjne mogą być stosowane przez podmiot nadzorowany?

4. W jaki sposób można zostać administratorem wskaźników referencyjnych?

5. Czy stopa procentowa banku centralnego jest wskaźnikiem referencyjnym?

6. Co to jest plan awaryjny dla wskaźnika referencyjnego?

7. Jak odzwierciedlić plan awaryjny w stosunkach umownych z klientem?

8. Co to jest alternatywny wskaźnik referencyjny?

9. Czym jest zamiennik wskaźnika referencyjnego?

10. Do jakiego rodzaju umów finansowych mają zastosowanie przepisy BMR?

11. Czy BMR należy stosować w umowach finansowych z przedsiębiorcami?