Forex - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Forex

Obrazek tytułowy
W ciągu ostatniej dekady bardzo dynamicznie rozwinęły się na rynku kapitałowym w Polsce usługi świadczone na tzw. rynku Forex. Usługi te oferowane są zarówno przez krajowe firmy inwestycyjne (domy maklerskie lub biura maklerskie działające w strukturach banków), jak i przez licencjonowane podmioty zagraniczne, które działają przede wszystkim transgranicznie, czyli przez Internet. Komisja Nadzoru Finansowego obserwuje bardzo aktywne i wciąż rozwijane działania promocyjne oraz marketingowe, mające na celu pozyskanie klientów, którzy zaangażują swoje środki finansowe w transakcje na rynku Forex. Niewątpliwie zjawisko rosnącego zainteresowania rynkiem Forex wynika z jednej strony z poszukiwania przez inwestorów nowych form lokowania kapitału i próby szybkiego wypracowania zysków znacząco wyższych niż na rynku regulowanym. Z drugiej strony, firmy specjalizujące się w usługach na rynku Forex, stosują różnorodne techniki dotarcia do potencjalnego klienta i skutecznego zachęcenia do rozpoczęcia inwestowania na rynku Forex. Jednak niektóre z nich działają nielegalnie.

Dlatego bardzo ważne jest, aby potencjalny odbiorca usług na rynku Forex nie kierował się w ocenie przedstawianej mu oferty wyłącznie wysokością ponadstandardowych zysków albo obietnicą pomocy przy zawieraniu transakcji. Inwestor, który decyduje się zaangażować swoje pieniądze na rynku Forex, powinien dokładnie zweryfikować kto i na jakich zasadach będzie pośredniczył w tych transakcjach. Niezbędne informacje w tym zakresie są dostępne dla każdego inwestora na tej stronie.