Pytania i odpowiedzi - Komisja Nadzoru Finansowego

Forex

Pytania i odpowiedzi

Co to jest depozyt zabezpieczający?

Co to jest dźwignia finansowa?

Co to jest lista ostrzeżeń KNF?

Co to jest model egzekucji zleceń (np. instant lub market)?

Co to jest opcja binarna ?

Co to jest rynek Forex ?

Co to jest spread?

Co to są punkty swap?

Czy dostęp do inwestycji w instrumenty pochodne CFD oparte o cenę akcji amerykańskich, daje bezpośredni dostęp do inwestycji w akcje na giełdzie amerykańskiej?

Czy inwestowanie na rynku Forex jest ryzykowne?

Czy w związku z mechanizmem dźwigni finansowej firma inwestycyjna pożycza mi resztę środków brakujących do pokrycia pełnej nominalnej wartości transakcji ?

Czym się charakteryzuje broker działający w modelu Market Maker?

Czym się charakteryzuje firma inwestycyjna przekazująca zlecenie klienta do wykonania do innej firmy inwestycyjnej lub innych firm inwestycyjnych?

Czym są kontrakty na różnicę (ang. Contracts for Difference, CFD) będące przedmiotem obrotu na detalicznym rynku Forex ?

Jakie mogę ponosić koszty, jeśli zdecyduję się na inwestowanie na rynku Forex?

Kim jest firma inwestycyjna świadcząca usługi na rynku Forex (nazywany potocznie brokerem walutowym albo brokerem foreksowym)?

Na co powinieneś zwracać uwagę, gdy zawierasz umowę o świadczenie usług maklerskich na rynku Forex ?