Materiały informacyjne i edukacyjne

data aktualizacji

Publikacje wydane nakładem Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące rynku Forex


                                   Okładka Rynek FOREX. Zagrożenia i prawa uczestników nieprofesjonalnych                                                                   Zysk a ryzyko na rynku Forex_okladka

Rynek Forex. Zagrożenia i prawa uczestników nieprofesjonalnych,                      Zysk a ryzyko na rynku Forex,

                           J. Bąk, W. Pietrzyk, 2018                                                             M. Kurzajewski, D. Nowalińska, 2017
                                                                                                                                                                                                                       

Komunikaty w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów

Komunikaty dotyczące ryzyka związanego z rynkiem Forex