Interwencja Produktowa ESMA

data aktualizacji

Informacja UKNF z dnia 1.10.2018 r. w sprawie przedłużenia interwencji produktowej ESMA w zakresie opcji binarnych oraz CFD

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) Nr 2018/1466  z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania interwencji produktowej w odniesieniu do opcji binarnych. 

Treść Decyzji ESMA dostępna jest w pod poniższym adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0017.01.ENG&toc=OJ:L:2018:245:TOC

UKNF informuje także, że ESMA opublikował na swojej stronie internetowej pod poniższymi adresami komunikaty dotyczące przedłużenia interwencji produktowej ESMA w zakresie opcji binarnych oraz CFD. 

Opcje Binarne

Komunikat ESMA z dnia 1.10.2018 r. o publikacji Decyzji ESMA w sprawie przedłużenia interwencji produktowej dotyczącej opcji binarnych w Dzienniku Urzędowym UE. Polska wersja językowa komunikatu dostępna jest pod poniższym adresem:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2018-esma35-43-1391_bo_renewal_decision_notice_pl_0.pdf

Poprzedni komunikat ESMA z dnia 24.08.2018 r. dotyczący planowanego przedłużenia interwencji oraz jej zakresu. Angielska wersja językowa dostępna jest pod poniższym adresem:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renew-prohibition-binary-options-further-three-months

Urząd załącza również robocze tłumaczenie komunikatu z dnia 24.08.2018 r. na język polski. 

Informujemy, że wiążące przepisy dotyczące interwencji ESMA publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

CFD

Komunikat ESMA z dnia 28.09.2018 r. dotyczący planowanego przedłużenia interwencji w sprawie CFD oraz jej zakresu. Angielska wersja językowa dostępna jest pod poniższym adresem:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renew-restriction-cfds-further-three-months

Urząd załącza również robocze tłumaczenie komunikatu z dnia 28.09.2018 r. na język polski. 

Informujemy, że wiążące przepisy dotyczące interwencji ESMA publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nowe Q&A ESMA w sprawie interwencji produktowej

Jednocześnie Urząd informuje, że ESMA opublikował aktualną wersję Pytań i Odpowiedzi (Q&A) w sprawie środków internwecji produktowej, z uwzględnieniem nowego pytania 5.12 doprecyzowującego, że Decyzją ESMA ws. CFD objęte są również transakcje rolling spot forex. Tekst Q&A jest dostępny pod poniższym linkiem:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1262_technical_qas_product_intervention.pdf (plik PDF)

Informacja UKNF z dnia 1.06.2018 r. w sprawie przyjęcia środków interwencji produktowej w odniesieniu do CFD i opcji binarnych

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przyjął oficjalnie nowe środki dotyczące oferowania kontraktów na różnicę (ang. contracts for differences, CFD) i opcje binarne inwestorom detalicznym. 

Środki zostały opublikowane w dniu 1 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zaczną one obowiązywać od 2 lipca 2018 r. w przypadku opcji binarnych oraz od 1 sierpnia 2018 r. w przypadku kontraktów CFD i będą obejmowały: 

1. Opcje binarne (od 2 lipca 2018 r.) - zakaz wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży opcji binarnych inwestorom detalicznym; oraz 

2. Kontrakty na różnicę (od 1 sierpnia 2018 r.) - ograniczenie wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów CFD inwestorom detalicznym. Ograniczenie to dotyczy: limitu dźwigni przy otwarciu pozycji, zasady depozytu zabezpieczającego w wysokości określanej na poziomie rachunku i uzasadniającej zamknięcie pozycji, ochrony przed ujemnym saldem dla każdego rachunku, zapobiegania stosowaniu zachęt przez dostawcę CFD oraz ostrzeżenia przez dostawcę CFD o ryzyku dla inwestora detalicznego wydanego w ujednolicony sposób. 

ESMA przyjęła przedmiotowe środki w językach urzędowych UE. Decyzje ESMA wprowadzające środki interwencji produktowej dostępne są pod następującymi linkami do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 

(CFD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.136.01.0050.01.ENG&toc=OJ:L:2018:136:TOC

(Opcje binarne)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.136.01.0031.01.ENG&toc=OJ:L:2018:136:TOC

Pozostaną one w mocy przez okres trzech miesięcy od daty, w której zaczną obowiązywać, osobno dla decyzji dot. CFD oraz dla Opcji binarnych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MiFIR, ESMA może wdrożyć środki interwencji produktowej obowiązujące w okresie trzech miesięcy. Przed zakończeniem okresu trzech miesięcy, ESMA dokona przeglądu zastosowanych środków interwencji i rozważy konieczność rozszerzenia ich na kolejny okres trzech miesięcy. 

ESMA opublikowała także w języku angielskim dodatkowe informacje obejmujące w szczególności analizy uzasadniające wdrożenie środków interwencji produktowej, dostępne pod poniższym linkiem w sekcji Related documents:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-adopts-final-product-intervention-measures-cfds-and-binary-options

Link do wcześniejszych informacji dotyczących interwencji produktowej ESMA dostępnych na stronie internetowej UKNF:
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=61268&p_id=18