Wytyczne i stanowiska UKNF

data aktualizacji


Dodatkowe istotne informacje odnośnie Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych

  • 31 maja 2016 r. – przekazanie firmom inwestycyjnym, w tym zagranicznym firmom inwestycyjnym działającym na terytorium Polski w formie oddziału  informacji  o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały w sprawie wydania „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”,
  • 7 lipca 2016 r. –  opublikowanie na anglojęzycznej stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych” (plik PDF) pn. „Guidelines for providing brokerage services on the OTC derivatives market”.
  • 8 lipca 2016 r. – przekazanie wszystkim zagranicznym firmom inwestycyjnym działającym na terytorium Polski bez otwierania oddziału, a świadczącym usługi maklerskie na rynku OTC instrumentów pochodnych, informacji o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały w sprawie wydania „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”

Inne stanowiska

Dodatkowe istotne informacje dotyczące ww. stanowiska