Wytyczne i stanowiska UKNF

data aktualizacji 06 października 2017


Dodatkowe istotne informacje odnośnie Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych

  • 31 maja 2016 r. – przekazanie firmom inwestycyjnym, w tym zagranicznym firmom inwestycyjnym działającym na terytorium Polski w formie oddziału  informacji  o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały w sprawie wydania „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”,
  • 7 lipca 2016 r. –  opublikowanie na anglojęzycznej stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych” pn. „Guidelines for providing brokerage services on the OTC derivatives market”.
  • 8 lipca 2016 r. – przekazanie wszystkim zagranicznym firmom inwestycyjnym działającym na terytorium Polski bez otwierania oddziału, a świadczącym usługi maklerskie na rynku OTC instrumentów pochodnych, informacji o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały w sprawie wydania „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”

Inne stanowiska

Dodatkowe istotne informacje dotyczące ww. stanowiska