Dział I - zakłady ubezpieczeń działające w formie spółki akcyjnej - Komisja Nadzoru Finansowego