Metodyka BION dla domów maklerskich

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prezentuje zaktualizowaną Metodykę BION dla domów maklerskich. Dokument ten w szczególności przedstawia kryteria i metody stosowane w procesie badania i oceny nadzorczej domów maklerskich w 2020 r.

Ponadto poniżej zamieszczony jest również Aneks do Metodyki BION, w którym przedstawiono szczególne zasady przeprowadzenia procesu badania i oceny nadzorczej w 2020 r. wynikające z sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.