Banki prowadzące rachunki papierów wartościowych (banki powiernicze)