Fundusze własne banku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wymóg dotyczący kapitału założycielskiego określa konieczne minimum w zakresie funduszy własnych banku, na które w momencie utworzenia banku składać się będzie wyłącznie kapitał założycielski. Minimum to nie jest jednak wystarczające dla zabezpieczenia ryzyka związanego z działalnością operacyjną banku, tj. wykonywaniem czynności bankowych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo bankowe utworzenie banku może nastąpić, jeżeli zostało zapewnione wyposażenie banku w fundusze własne, których wielkość powinna być dostosowana do rodzaju czynności bankowych przewidzianych do wykonywania i rozmiaru zamierzonej działalności. Wymóg adekwatności funduszy własnych został sprecyzowany w art. 128 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu bank jest obowiązany utrzymywać sumę funduszy własnych na poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości:

  • wartość wynikająca ze spełnienia wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92 rozporządzenia nr 575/2013;
  • oszacowana przez bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności banku oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka (kapitał wewnętrzny).