Wymagania obowiązujące przy tworzeniu banku - Komisja Nadzoru Finansowego