Dział I - zakłady ubezpieczeń, które kończą lub zakończyły działalność

data aktualizacji

Lp.Przedrostek NazwaInformacje szczegółowe
1.  AGF UBEZPIECZENIA ŻYCIE S.A.29.06.1999 - połączenie z TU Allianz Życie Polska S.A. i zakończenie działalności
2.TUALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. (KRS nr 21971)01.07.2022 - wpis do KRS o połączeniu TU Allianz Życie Polska S.A. z Aviva TUnŻ S.A.
Spółką przejmującą była Aviva TUnŻ S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej z Aviva TUnŻ S.A. na TU Allianz Życie Polska S.A.
Nie dokonano jeszcze wykreślenia z KRS spółki przejmowanej TU Allianz Życie Polska S.A.
3.  AMERIGO ŻYCIE TUW
16.11.2020 – wpis do KRS zmiany nazwy na AMERIGO ŻYCIE TUW w likwidacji
26.02.2021 – cofnięcie zezwolenia
02.12.2021 – wykreślenie z KRS
4. ASPECTA ŻYCIE TU S.A.17.06.2008 - wpis do KRS o połączeniu z Gerling Polska TUnŻ S.A.
18.08.2008 - wykreślenie z KRS
5. BENEFIA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group (KRS nr 27185)30.10.2008 - wpis do KRS o połączeniu z Royal Polska TUnŻ S.A. Spółką przejmującą był Royal Polska TUnŻ S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej z Royal Polska TUnŻ S.A. na Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
11.12.2008 - wykreślenie z KRS spółki przejmowanej Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
6. BENEFIA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group (KRS nr 11726)30.09.2014 - wpis do KRS o połączeniu zakładów Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (spółka przejmująca) i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (spółka przejmowana)
09.10.2014 - wykreślenie z KRS spółki przejmowanej Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dawna spółka Royal Polska TUnŻ S.A., która zmieniła nazwę na Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group po połączeniu w dniu 30.10.2008 r. ze spółką Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group)
7. WTUŻiRCONCORDIA CAPITAL SA31.10.2019 - wpis do KRS o połączeniu z Generali Życie T.U. S.A. 
22.01.2020 - wykreślenie z KRS
8. KUFILAR-ŻYCIE S.A.22.04.2005 - wpis do KRS o połączeniu z Uniqa TU na Życie S.A. oraz wykreślenie spółki z KRS
9.  FINLIFE TU na ŻYCIE S.A.16.12.2008 - wpis do KRS o połączeniu z Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
15.01.2009 - wykreślenie z KRS
10. GARDA LIFE S.A.30.12.2003 - wpis do KRS zmiany nazwy na Garda Life S.A. w likwidacji
04.04.2005 - wykreślenie z KRS
11. GENERALI ŻYCIE T.U. S.A. 26.01.2004 - wpis do KRS o połączeniu z Zurich T.U. na Życie S.A.
Spółką przejmującą był Zurich T.U. na Życie S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej z Zurich T.U. na Życie S.A. na Generali Życie T.U. S.A.
25.04.2005 - wykreślenie z KRS spółki przejmowanej Generali Życie T.U. S.A.  
12. METLIFE TU na ŻYCIE S.A.30.11.2011 - wpis do KRS o połączeniu z Amplico Life S.A.
20.12.2011 - wykreślenie z KRS
13. NL TU na ŻYCIE S.A.04.09.2006 - Uchwała NWZ o połączeniu z Nordea Polska TU na Życie S.A.
16.11.2006 - wykreślenie z KRS
14.

POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group30.05.2018 - wpis do KRS o połączeniu z Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
13.07.2018 - wykreślenie z KRS
15. UNIQA TU na ŻYCIE S.A.09.04.2021 - wpis do KRS o połączeniu AXA ŻYCIE TU S.A. z UNIQA TU na Życie S.A.
Spółką przejmującą była AXA Życie TU S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej z AXA Życie TU S.A. na UNIQA TU na ŻYCIE S.A.
12.07.2021 - wykreślenie z KRS
16. UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A.01.12.2010 - rozpoczęcie likwidacji.
22.12.2010 - wpis do KRS zmiany nazwy na Universum Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w likwidacji.
22.04.2016 - wykreślenie z KRS
17.TUnŻVIENNA LIFE S.A.05.11.2002 - wpis do KRS o połączeniu z TU Compensa Życie S.A. 
20.12.2002 - wykreślenie z KRS.
18.TUnŻWARTA S.A.30.12.2013 - wpis do KRS o połączeniu z HDI-Gerling Życie TU S.A.
Spółką przejmującą był HDI-Gerling Życie TU S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej z HDI-Gerling Życie TU S.A. na TUnŻ Warta S.A.
18.02.2014 - wykreślenie z KRS spółki przejmowanej TUnŻ Warta S.A.
19.
ZU na ŻYCIE
WESTA-LIFE S.A.29.01.1993 - cofnięcie zezwolenia
06.02.1993 - ogłoszenie upadłości
10.11.1998 - zakończenie postępowania upadłościowego
20. WÜSTENROT  ŻYCIE TU S.A.10.03.2004 - wpis do KRS zmiany nazwy na Wüstenrot Życie TU S.A. w likwidacji
15.12.2010 - wykreślenie z KRS
   

Ważne informacje prawne

Od chwili ogłoszenia upadłości podmiotem odpowiedzialnym za ochronę interesów wierzycieli, w tym ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia jest sędzia-komisarz nadzorujący działania syndyka masy upadłości zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 60, poz. 353 z późn. zm.). Jednocześnie należy wyjaśnić, iż w sprawach, w których upadłość została ogłoszona przed wejściem w życie ww. ustawy stosuje się uprzednio obowiązujące przepisy, tj. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 roku (tj. Dz.U. z 1991, Nr 118, poz. 512, z późn. zm.). Ze względu na brak uprawnień KNF do żądania bieżącej aktualizacji danych o przebiegu tego postępowania informacje prezentowane w niniejszej sekcji zawierają dane udostępnione przez syndyków lub Sądy i mogą nie być aktualne w danym momencie.