Dział I - zakłady ubezpieczeń, które kończą lub zakończyły działalność - Komisja Nadzoru Finansowego

Podmioty rynku ubezpieczeniowego

Dział I - zakłady ubezpieczeń, które kończą lub zakończyły działalność

Data aktualizacji:
Lp.Przedrostek NazwaInformacje szczegółowe
1.  AGF UBEZPIECZENIA ŻYCIE S.A.29.06.1999 - połączenie z TU Allianz Życie Polska S.A. i zakończenie działalności.
2.TUALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. (KRS nr 21971)01.07.2022 - wpis do KRS o połączeniu z Aviva TUnŻ S.A.
Spółką przejmującą była Aviva TUnŻ S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej na TU Allianz Życie Polska S.A.
07.11.2022 - wykreślenie z KRS spółki przejmowanej TU Allianz Życie Polska S.A. 
3.  AMERIGO ŻYCIE TUW
16.11.2020 – wpis do KRS zmiany nazwy na Amerigo Życie TUW w likwidacji.
26.02.2021 – cofnięcie zezwolenia.
02.12.2021 – wykreślenie z KRS.
4. ASPECTA ŻYCIE TU S.A.17.06.2008 - wpis do KRS o połączeniu z Gerling Polska TUnŻ S.A.
18.08.2008 - wykreślenie z KRS.
5. BENEFIA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group (KRS nr 27185)30.10.2008 - wpis do KRS o połączeniu z Royal Polska TUnŻ S.A.
Spółką przejmującą był Royal Polska TUnŻ S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej na Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
11.12.2008 - wykreślenie z KRS spółki przejmowanej Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
6. BENEFIA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group (KRS nr 11726)30.09.2014 - wpis do KRS o połączeniu Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
09.10.2014 - wykreślenie z KRS spółki przejmowanej Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dawna spółka Royal Polska TUnŻ S.A., która zmieniła nazwę na Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group po połączeniu w dniu 30.10.2008 r. ze spółką Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group).
7. WTUŻiRCONCORDIA CAPITAL SA31.10.2019 - wpis do KRS o połączeniu z Generali Życie T.U. S.A. 
22.01.2020 - wykreślenie z KRS.
8. KUFILAR-ŻYCIE S.A.22.04.2005 - wpis do KRS o połączeniu z Uniqa TU na Życie S.A. oraz wykreślenie spółki z KRS.
9.  FINLIFE TU na ŻYCIE S.A.16.12.2008 - wpis do KRS o połączeniu z Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
15.01.2009 - wykreślenie z KRS.
10. GARDA LIFE S.A.30.12.2003 - wpis do KRS zmiany nazwy na Garda Life S.A. w likwidacji.
04.04.2005 - wykreślenie z KRS.
11. GENERALI ŻYCIE T.U. S.A. (KRS nr 29635)26.01.2004 - wpis do KRS o połączeniu z Zurich T.U. na Życie S.A.
Spółką przejmującą był Zurich T.U. na Życie S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej na Generali Życie T.U. S.A.
25.04.2005 - wykreślenie z KRS spółki przejmowanej Generali Życie T.U. S.A.  
12. METLIFE TU na ŻYCIE S.A.30.11.2011 - wpis do KRS o połączeniu z Amplico Life S.A.
20.12.2011 - wykreślenie z KRS.
13. NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ S.A.
(KRS nr 25443)
02.01.2023 - wpis do KRS o połączeniu z NNLife TUnŻiR S.A.
Spółką przejmującą był NNLife TUnŻiR S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej na Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.
24.05.2023 – wykreślenie z KRS spółki przejmowanej Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.
14. NL TU na ŻYCIE S.A.04.09.2006 - Uchwała NWZ o połączeniu z Nordea Polska TU na Życie S.A.
16.11.2006 - wykreślenie z KRS.
15.

POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group30.05.2018 - wpis do KRS o połączeniu z Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
13.07.2018 - wykreślenie z KRS.
16. UNIQA TU na ŻYCIE S.A. (KRS nr 5751)09.04.2021 - wpis do KRS o połączeniu z AXA Życie TU S.A.
Spółką przejmującą była AXA Życie TU S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej na Uniqa TU na Życie S.A.
12.07.2021 - wykreślenie z KRS spółki przejmowanej Uniqa TU na Życie SA..
17. UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A.01.12.2010 - rozpoczęcie likwidacji.
22.12.2010 - wpis do KRS zmiany nazwy na Universum Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w likwidacji.
22.04.2016 - wykreślenie z KRS.
18.TUnŻVIENNA LIFE S.A.05.11.2002 - wpis do KRS o połączeniu z TU Compensa Życie S.A. 
20.12.2002 - wykreślenie z KRS.
19.TUnŻWARTA S.A. (KRS nr 6420)30.12.2013 - wpis do KRS o połączeniu z HDI-Gerling Życie TU S.A.
Spółką przejmującą był HDI-Gerling Życie TU S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej na TUnŻ Warta S.A.
18.02.2014 - wykreślenie z KRS spółki przejmowanej TUnŻ Warta S.A.
20.
ZU na ŻYCIE
WESTA-LIFE S.A.29.01.1993 - cofnięcie zezwolenia.
06.02.1993 - ogłoszenie upadłości.
10.11.1998 - zakończenie postępowania upadłościowego.
21. WÜSTENROT  ŻYCIE TU S.A.10.03.2004 - wpis do KRS zmiany nazwy na Wüstenrot Życie TU S.A. w likwidacji.
15.12.2010 - wykreślenie z KRS.
   

Ważne informacje prawne

Od chwili ogłoszenia upadłości podmiotem odpowiedzialnym za ochronę interesów wierzycieli, w tym ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia jest sędzia-komisarz nadzorujący działania syndyka masy upadłości zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 60, poz. 353 z późn. zm.). Jednocześnie należy wyjaśnić, iż w sprawach, w których upadłość została ogłoszona przed wejściem w życie ww. ustawy stosuje się uprzednio obowiązujące przepisy, tj. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 roku (tj. Dz.U. z 1991, Nr 118, poz. 512, z późn. zm.). Ze względu na brak uprawnień KNF do żądania bieżącej aktualizacji danych o przebiegu tego postępowania informacje prezentowane w niniejszej sekcji zawierają dane udostępnione przez syndyków lub Sądy i mogą nie być aktualne w danym momencie.